Speuren naar scheuren


Cor Looije is Technisch Medewerker bij Hoogheemraadschap van Delfland. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is om dijken goed te controleren. Cor en zijn collega's letten op scheuren, natte plekken, verzakkingen en opbollingen.

cor looije zoekt naar scheuren in dijk

Als bewoners of wandelaars een scheur zien, geven ze dat aan ons door, daar zijn we blij mee

Afwijkingen noteren en aanpakken

"Zonder duinen en dijken loopt een groot deel van Nederland onder water. Dit komt omdat dat deel onder zeeniveau ligt. Samen met mijn collega’s controleer ik elk jaar ruim 700 kilometer aan dijken en kades."

We zijn op zoek naar scheuren of natte plekken. Ook letten we op verzakkingen of opbollingen. Een dijk moet niet te nat zijn, maar ook niet te droog. De afwijkingen noteren we direct in een systeem via onze smartphone. Soms moeten we het probleem meteen aanpakken. Maar meestal wordt het meegenomen in het jaarlijkse onderhoud.

Grote gevolgen bij scheuren in de dijk

Cor weet goed wat er mis kan gaan als dijken niet genoeg gecontroleerd worden. "Dijken controleren is belangrijk. In 2003 verschoof een dijk in Wilnis. Er waren scheuren in de dijk gekomen, dit kwam door droogte. De kade was ook uitgedroogd en niet stevig meer. Een deel van de kade is toen weggegleden. Het kanaal kwam bijna droog te liggen. In de straten van Wilnis stond een halve meter water. Gas-, water- en elektriciteitsleidingen braken af. Dit kwam door verzakkingen in de kade. Zo’n 1.500 bewoners moesten worden geëvacueerd."

Oplettende bewoners

Gelukkig letten bewoners vaak goed op, merkt Cor. "Als bewoners of wandelaars een scheur zien, geven ze dat aan ons door. Ook als er water uit de dijk stroomt. Daar zijn we blij mee, want we kunnen niet overal tegelijk zijn."