Spelregels kwetsbaar duingebied


Het duingebied tussen Kijkduin en Monster is meer toegankelijk gemaakt voor recreatie. Het gaat om het duingebied bij de strandslagen Watertorenpad (Kijkduin), het Schelpenpad en de Molenslag (Monster). Bezoekers van het strand hebben in dit gebied toegang tot de duinen vanaf het strand, maar met respect voor de natuur.

Genieten in duingebied

Steeds meer mensen zoeken de prachtige natuur op om te genieten van het landschap, naar het strand te gaan, om te ontspannen of even lekker buiten te zijn. Door verantwoord en verstandig om te gaan met onze duingebieden, blijven ze stabiel en sterk én kunnen we er nu en in de toekomst ook van genieten. Dit past ook bij de het uitgangspunt van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Toegangsregels

Het duingebied is een kwetsbaar gebied. We moeten er respectvol mee omgaan: er leven planten en dieren die beschermd zijn. Er gelden daarom regels voor omgang met de natuur, het strand en de duinen. Goed om te weten dat de regels voor betreden van de duinen iets strenger zijn dan op het strand. Ga je de duinen in, houd dan rekening met deze regels:

  • Zorg ervoor dat je je afval bewaart en weggooit in de daarvoor bestemde afvalbakken op het strand;
  • Honden zijn aangelijnd toegestaan;
  • BBQ-en kampvuur in de duinen is gevaarlijk, daarom mag dit niet;
  • Het plaatsen van tenten, windschermen, e.d. is niet toegestaan in de duinen;
  • Vliegen met drones is niet toegestaan;
  • Er mogen geen planten en/of dieren worden verzameld of verstoord;
  • Wilplassen en nudisme is niet toegestaan;
  • Voertuigen aangedreven met een verbrandingsmotor zijn alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven wegen en parkeerplaatsen;
  • Fietsen en/of paardrijden is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven paden;
  • In elk duingebied is de Nederlandse wetgeving van toepassing;

Duinwachters mogen een proces verbaal uitschrijven als iemand zich niet aan de toegangsregels of wetgeving houdt.

Bovenaanzicht van duingebied

In de afbeelding zie je een rode lijn op een kaart, daar is de afrastering  verwijderd en het duingebied toegankelijker gemaakt.

Begrazingsgebieden

In het duingebied tussen Kijkduin en Monster zijn verschillende begrazingsgebieden. Hier kun je schapen en geiten tegenkomen. Deze gebieden zijn aangegeven met informatieborden.

Nationaal Park Hollandse Duinen

De duingebieden tussen Kijkduin en Monster maken deel uit van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Het park omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag en vele Natura 2000-gebieden, zoals Solleveld & Kapittelduinen en Spanjaardsduin. Het Nationaal Park is een stichting met samenwerkingspartners Dunea, de Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. Wij zijn een trotse partner. Samen staan we voor een goede balans tussen kwetsbare natuurbescherming en genieten van de natuur: het beste voor de natuur en voor de mens! De Zuid-Hollandse duinen zijn verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland. Voor meer informatie en inspiratie, kijk op de website: Nationaal Park Hollandse Duinen