Als de dijken breken, wat dan?


Ondanks ons werk aan stevige duinen, dijken en kaden, kunnen we verrast worden door een overstroming. De dramaserie 'Als de dijken breken' (2016) zorgt ervoor dat we weer beseffen hoe laag we hier in Nederland wonen. Ook krijgen we een idee van de gevolgen van een overstroming.

als de dijken breken ondergelopen straat

Watersnoodramp in de 21ste eeuw

De serie ‘Als de dijken breken’ vertelt over een watersnoodramp in deze tijd, in Nederland en delen van Vlaanderen. Vijf miljoen Nederlanders wonen lager dan de zee. Wat blijft er van Nederland over als er nu een watersnoodramp zou zijn?

Regen als grootste risico

De dreiging van overstroming of wateroverlast komt in ons gebied niet van de dijken. Het komt van boven. Als de wolken breken, wordt het pas echt spannend. Onze dijken en duinen zijn stevig en onderhouden we goed. Delfland is een laag gebied met veel gebouwen. Dit zorgt ervoor dat het lastiger is om het regenwater vast te houden als er een enorme regenbui boven ons blijft hangen.

De stad als spons

Door de klimaatverandering komen deze buien steeds vaker voor. Ook worden ze steeds harder. Er moet dan te veel water worden afgevoerd door het riool en het watersysteem. Maar er is een oplossing. Die oplossing ligt op straat. We moeten van onze steden 'sponzen' maken. We zorgen dan dat het water, daar waar het valt, tijdelijk wordt opgevangen. Als de bui voorbij is, kan het water langzaam weglopen.

Samen met de gemeente, inwoners en bedrijven moeten we op zoek naar manieren om de stad, jouw wijk en jouw tuin droog te houden. En alle kleine beetjes helpen daar bij. Weervrouw Helga van Leur legt uit wat de klimaatverandering voor ons land betekent:

Kust op orde

Kan onze Delflandse kust een megastorm aan? In de tv-serie Als de dijken breken kun je zien wat er gebeurt als er een vloedgolf vanuit de zee over de Randstad zou komen. Hoe veilig zijn onze duinen en dijken eigenlijk? Hoogheemraad Marcel Houtzager heeft vertrouwen: “Wij zijn klaar voor een superstorm. Onze Delflandse kust is voor de komende 50 jaar op orde.”

Onze kust is veilig genoeg voor een storm die volgens berekeningen eens in de 10.000 jaar voorkomt. Hiervoor hebben we de kust tussen Hoek van Holland en Kijkduin hoger en breder gemaakt. Een grote operatie waarbij 20 miljoen m3 zand is geplaatst, op een stuk van vijftien kilometer lang. In de boulevard van Scheveningen zit een dijkconstructie verstopt, zodat de miljoenen badgasten er kunnen genieten en de inwoners van Den Haag veilig kunnen blijven wonen.

Hoe beschermen we Nederland tegen een superstorm?

Nederland is voorbereid op een 'superstorm'. In deze video legt Rijkwaterstaat uit wat zo'n zware storm voor schade kan maken en wat we doen om ons land hier tegen te beschermen:


Hoe laag woon jij?

Weet jij eigenlijk hoe laag je woont? En dus hoe hoog het water in jouw wijk kan komen bij een grote overstroming? Kijk voor meer informatie op de site van Overstroom Ik, of de crisis-pagina van de Rijksoverheid.