Delfland 735 jaar


Op zondag 8 september 2024 bestaat het Hoogheemraadschap van Delfland 735 jaar. Om dat te vieren, organiseren we een heel jubileumjaar lang allerlei activiteiten.

En we vertellen de komende maanden ook het verhaal van ons waterschap, dat door de eeuwen heen steeds veranderde zodat het kon blijven doen waar het al sinds 1289 goed in is: blijven zorgen voor veilige en stevige dijken en voor voldoende en schoon water.

Eeuw tot Eeuw | De geschiedenis van Delfland

Hoe schep je in een veengebied zonder zeewering en waterkering de voorwaarden waardoor een regio kan ontstaan waar 1,25 miljoen inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter duinen en dijken? Hoe zorg je ervoor dat het water in die omgeving schoon blijft en bewoners geen natte voeten krijgen? En hoe bereid je het gebied dat je beheert voor op de gevolgen van klimaatverandering?

Door van eeuw tot eeuw in te blijven spelen op veranderingen in ons gebied, op nieuwe technische mogelijkheden, op belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Een verhaal in korte delen, bijvoorbeeld over het belang van samenwerken, de uitvinding van poldermolens en de ontwikkeling van duinbeheer.

Steeds veranderen om altijd hetzelfde te kunnen blijven doen

Oorkonde uit 1319, over de bevoegdheden van de toenmalige hoogheemraden.

Monumentenkaart | Het cultuurhistorisch vastgoed van Delfland

Zorgen voor voldoende water in ons gebied. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Daar werken we bij Delfland al eeuwenlang aan. Regent het te veel? Dan pompen we het overtollige water via sloten en vaarten naar waterbergingsgebieden. En is het te droog? Dan laten we extra water ons gebied instromen. Vroeger beheerden we het waterpeil in ons gebied met poldermolens, tegenwoordig hebben we daar gemalen voor. Onze oudste molens, gemalen en gebouwen noemen we ‘monumenten’: een aantal zijn zelfs echte Rijks- of gemeentemonumenten. Op onze Monumentenkaart, ontdek je waar je ze in ons gebied kunt vinden.

Agenda

Start Jubileumjaar

In 2024 vieren we dat Delfland 735 jaar bestaat.

  • Maandag 1 januari t/m dinsdag 31 december

Officiële verjaardag

Vandaag vieren we dat Delfland echt 735 jaar oud is!

  • Zondag 8 september

Open Monumentendag

Neem deel aan een rondleiding door het Gemeenlandshuis!

  • Zaterdag 14 en zondag 15 september