Hoe beschermen de dijken ons?


Maak je je weleens zorgen of het veilig is om hier te wonen en te werken? Dat is begrijpelijk. Nederland is kwetsbaar voor hoog water. We doen er alles aan om ons gebied zo goed mogelijk te beschermen. Dat doen we in Delfland bijvoorbeeld met 700 kilometer aan dijken, duinen en kades.

huizen naast sloot en weiland

Dijkdoorbraak

Wanneer een dijk doorbreekt, kan dat zorgen voor slachtoffers en schade. In dit deel van Nederland wonen veel mensen onder zeeniveau, bijvoorbeeld in Berkel en Rodenrijs. Hier zou het water zonder dijken bijna zes meter hoog staan.

Bescherming tegen overstromingen

Gelukkig beschermen verschillende soorten dijken, duinen en kades ons tegen al dat water. Op deze manieren wordt Delfland beschermd:

 • De Delflandse Dijk houdt het water uit de rivier de Nieuwe Waterweg tegen.
 • De duinen langs de kust zorgen voor bescherming tegen het zeewater bij storm en hoge golven.
 • Direct aan het water langs kanalen en vaarten liggen kades. Ze zorgen dat het water niet de polder in stroomt.
 • Hoe hoog het water staat, kan in de polder verschillen. Polderkades en landscheidingen zorgen voor een scheiding tussen de verschillende hoogtes van het water.

Eisen aan de dijken

Per dijk en kade zijn de eisen verschillend. Het is maar net waar hij voor bedoeld is. Een dijk moet hoog genoeg zijn, en tegen de druk van het water kunnen. Uiteraard moet de dijk ook waterdicht zijn.

Hoe streng de eisen zijn, hangt af van de kans op een overstroming achter de dijk. En de gevolgen voor inwoners en de economie. Voor een kade bij een woonwijk zijn de eisen strenger dan bij een weiland.

Werk aan de dijken

Als hoogheemraadschap doen wij er alles aan om de dijken zo veilig mogelijk te maken en te houden. Dat doen we op verschillende manieren:

 • De dijken inspecteren op scheuren of andere zaken;
 • Het controleren of de dijk aan de eisen voldoet;
 • Het uitvoeren van onderhoud zoals maaien;
 • Het verbeteren van de dijken waar nodig, door bijvoorbeeld de dijk hoger te maken;
 • Het beoordelen van vergunningaanvragen voor (bouw)activiteiten in en bij dijken;
 • Het controleren of inwoners, bedrijven en andere overheden zich aan de regels rond dijken houden.

Dijken in cijfers

We hebben in totaal 700 kilometer aan duinen, dijken en kades in ons gebied. Dat is net zo lang als van Delft naar Berlijn. Dankzij die 700 kilometer duinen en dijken houden wij onze voeten droog.

De 700 kilometer kunnen we verdelen in:

 • 24 kilometer kust, waarvan 21 kilometer duinen;
 • 31 kilometer Delflandse Dijk (de belangrijkste dijk langs de Nieuwe Waterweg) waarvan 4 km zeedijk;
 • 437 kilometer (boezem)kades;
 • 33 kilometer landscheiding;
 • 172 kilometer polderkade.

Wat kan er misgaan?

De Unie van Waterschappen heeft verschillende video's laten maken over de manieren waarop een dijk kan doorbreken. De video hieronder legt uit hoe 'bekleding' dijken zwakker maakt.

Bekijk hier de andere video's

Dijkversterking in de buurt

Een kade beschermt het land dat er achter ligt, tegen overstroming en wateroverlast. Delfland is op verschillende plaatsen bezig met dijkversterkingen. Grotere projecten krijgen een eigen informatiepagina op onze website. Bij Werk in uitvoering vind je deze projecten: