Inspecteren van de kade


Elk najaar en winter inspecteren de dijkinspecteurs de kades en dijken in ons gebied. Ze controleren de dijken en kades om na te gaan of deze nog sterk en hoog genoeg zijn om het water tegen te houden.

Inspectie in de winterperiode

In de periode van oktober tot en met maart kun je de medewerkers van Delfland op de kade of dijk bij jou in de buurt verwachten. Ze zijn te herkennen aan de oranje hesjes met het opschrift “Hoogheemraadschap van Delfland Dijkinspectie”.

Reden van de controle

In een groot deel van Delfland wonen en werken mensen onder het niveau van de zeespiegel. Bijna niemand maakt zich daar zorgen over; we vertrouwen erop dat dijken, duinen en kades ons beschermen tegen het water.

Schade aan dijken en kades

Er kunnen echter verzakkingen ontstaan op dijken en kades door natuurlijke processen, zoals droogte en hevige regen. Maar ook langsrijdend verkeer en dieren als muskusratten of kreeften kunnen voor schade zorgen. Wijzigingen in de grondwaterstand hebben ook invloed op hun conditie. Het is daarom noodzakelijk om de dijken en kades regelmatig te controleren en te onderhouden, zodat de inwoners droge voeten en sterke dijken houden.

Vergunning bouwen of planten

Medewerkers van Delfland kunnen de dijken en kades alleen goed controleren, als deze toegankelijk zijn. Bebouwing of beplanting (bijvoorbeeld tuininrichting, vlonders, tegels, struiken, of bomen) kunnen de inspectie belemmeren of soms zelfs onmogelijk maken. Bovendien kan de dijk of kade, door deze bebouwing of beplanting minder sterk worden en kan de hoogte hierdoor afnemen. Daarom is hier vaak een vergunning voor nodig, afhankelijk af van de plannen en de locatie. Als je plannen hebt, raden wij je aan om vooraf contact op te nemen met ons. Wij informeren je graag over de mogelijkheden.

Contact

Kunnen wij je helpen? Heb je vragen of wil je een melding doen? Neem dan contact op met ons op:

Telefoon: (015) 260 81 08
E-mail: loket@hhdelfland.nl