Conditie van de dijken en kades


Veel inwoners van Delfland wonen beneden zeeniveau. We vertrouwen erop dat de ongeveer 700 kilometer aan dijken, duinen en kades ons beschermen tegen het water. Dat doen ze gelukkig ook, maar dat gaat niet vanzelf.

persoon controleert grond dijk

Het belang van kades

Delfland houdt goed in de gaten hoe de waterkeringen er aan toe zijn en blijft investeren in de nodige verbeteringen. Kades zijn de dijken die inwoners van polders beschermen tegen hoge waterstanden. In het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland ligt 400 kilometer aan kades.

In Delfland liggen 81 polders, van elkaar gescheiden door kades. Het regenwater uit de polders die laag liggen en waar veel mensen wonen, moet worden afgevoerd. Dit gaat via een stelsel van kanalen en vaarten met aan allebei de kanten een kade. De kades moeten stevig genoeg zijn om de druk van het water tegen te houden en te voorkomen dat het water de polder in loopt.

Door natuurlijke ontwikkelingen zoals het dalen van de bodem en veranderingen in de grondwaterstand, kan de grond zakken. Daarom is regelmatig controle en onderhoud nodig. Zeker nu we steeds vaker te maken krijgen met hevige regenbuien.

De staat van de kade

Door het jaar heen worden de kades, afhankelijk van het weer, geïnspecteerd. Het weer wordt goed in de gaten gehouden. Er zijn verschillende soorten inspecties: standaard inspecties en inspecties voor het zo vroeg mogelijk herkennen van mogelijke zwaktes en gevaren. De staat van een kade wordt bijgehouden, om jaarlijks te kunnen zien welke veranderingen er zijn.

Meer over de inspectie van kades in Delfland

Gemaaide dijken zijn veiliger

Het maaien van de dijken maakt de kade steviger. De wortels van het gras houden de bovenste grondlaag van de kade op zijn plek. Bovendien kun je op gemaaide kades beter zien hoe de kade er aan toe is.

Door het maaien en afvoeren krijg je meer variatie, zoals hoog en laag gras. Door het afvoeren van maaisel krijg je ook een grote verzameling verschillende bloemen. De wortels van verschillende dieptes zorgen voor verschillende plantengroei en geven meer houvast aan de kade.


Wonen aan het water, de plichten

Woon je aan het water? Heb je grond langs een sloot? Of heb je daar een bedrijf? Dan is de kans groot dat je het onderhoud moet doen. Lees hier waar je op moet letten als je woont of werkt aan het water.

Leggerkaarten

In leggers geven wij voor elk stuk water aan waaraan deze moet voldoen, wie welk soort onderhoud doet en waar welke regels van toepassing zijn.