De natuur zorgt voor onze duinen


Duinen beschermen ons tegen zeewater. Die duinen houden we goed in de gaten, maar de natuur helpt ook een handje mee bij het onderhoud. Hans Buisman is Senior Technisch Specialist bij Delfland. Hij legt uit hoe onze duinen sterk blijven.

geiten grazen in duinen

Geiten en schapen houden de planten kort. De dieren worden verzorgd door mensen van een zorginstelling

Sterke duinen door helmgras

Hans: "In ons gebied ligt de zee hoger dan de plek waar wij wonen. Door stevige duinen houden we de zee buiten ons gebied. Die duinen blijven sterk doordat er helmgras met lange wortels groeit. Ook het storten van extra zand helpt. Verder krijgen we hulp van organisaties om de natuur in de duinen te onderhouden."

Zand verspreiden door wind, golven en stroming

Buisman noemt een voorbeeld waarbij de natuur wordt ingezet om de duinen te onderhouden.

"De Zandmotor is een soort schiereiland van 128 hectare groot. Dat is even groot als 256 voetbalvelden. Het ligt tussen Ter Heijde en Kijkduin. De komende 20 jaar verspreiden wind, golven en de stroming van de zee het zand. Dit gebeurt langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het vormt daar nieuw strand en duin. Dat beschermt ons en biedt extra ruimte voor natuur en recreatie."

Geiten en schapen onderhouden de duinen

Op andere plekken zorgen niet alleen de wind, golven en stroming voor meer verstuiving, maar helpen ook de dieren mee.

"Natura 2000 is een project in de duinen bij ‘s-Gravenzande. Daar willen we meer verstuiving van zand veroorzaken. Geiten en schapen van zorgboerderij de Willemshoeve in Monster houden de planten kort. De dieren worden verzorgd door mensen van zorginstelling ’s-Heeren Loo. Beschermd, natuurlijk én maatschappelijk verantwoord!"