Vaarkaart


Wat is het?

Wat zijn de regels voor het varen binnen het vaargebied van Delfland

Op het water gelden landelijke regels. Deze landelijke regels zijn aangevuld met regels die nageleefd moeten worden binnen het vaargebied van Delfland. Bijvoorbeeld over de maximale snelheid, over aanmeren of het stremmen van de doorvaart. Langs het water staan borden waarop je kunt zien wanneer je het vaargebied van Delfland in vaart.

Zie verkeersregels Delfland rechts op deze pagina.

Wat kan wel en wat kan niet?

Wat zijn de vaarwater-bevoegdheden van Delfland?

Delfland controleert of iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Wij geven stremmingen door en ruimen, op kosten van de eigenaar, bootwrakken op.

Wij plaatsen verkeersborden op het water, zodat iedereen veilig kan varen. Zo voorkomen we ook overlast en schade. Zie rechts op deze pagina.

Wat is de werkwijze van Delfland?

Hoe weet ik waar ik wel en niet mag varen?

Voor vaartuigen waarmee je door wind of spierkracht kunt varen, geldt dat ze op alle wateren in Delfland mogen varen waar dat fysiek mogelijk is. Dit zijn bijvoorbeeld roeibootjes, kano’s en suppen.

Vaartuigen met een motor mogen alleen op bepaalde plekken varen. Waar dit is, vind je op de Vaarkaart, zie rechts op deze pagina

Wat is nodig?

Waar kan ik de vaarkaarten vinden?

De vaarkaart is gratis te bekijken op onze website. Hierop staat waar je met een (motor)boot mag varen. Delfland maakt geen routekaarten.

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten voor een vaarkaart?

Er zijn geen kosten verbonden aan het downloaden of bekijken van de kaarten