Plannen


In onze plannen staat hoe we omgaan met het water in en rond de stad. Zo kunnen we de omgang met water in goede banen leiden en wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen.