Algemeen bestuur


Het algemeen bestuur van Delfland bestaat uit 30 mensen. Van hen zijn 26 mensen gekozen bij de Waterschapsverkiezingen, door de inwoners van Delfland. Deze verkiezingen zijn eens in de vier jaar. De verkozen leden zijn verdeeld over politieke partijen. Daarnaast zijn er vier leden in het bestuur die de belangen van boeren en natuur vertegenwoordigen.

Het bestaande dagelijks bestuur blijft actief totdat het algemeen bestuur uit hun midden nieuwe hoogheemraden kiest die samen het dagelijks bestuur vormen.

wapens op muur

De verenigde vergadering

Het algemeen bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Dat heet de verenigde vergadering. In de verenigde vergadering neemt het algemeen bestuur besluiten over het beleid en de plannen en projecten van het waterschap. Om de besluiten voor te bereiden zijn er verschillende commissies.

De verenigde vergadering waar besluiten worden genomen en de commissievergaderingen zijn openbaar. Je kunt hierbij aanwezig zijn, of ze volgen via internet (de link vind je bij Meeluisteren met vergadering). Je kunt ook inspreken bij deze vergaderingen.

De dijkgraaf staat aan het hoofd van de bestuurlijke organisatie. Hij is voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur.

Bekijk het profiel van de dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt op de overzichtspagina

Leden algemeen bestuur

Bekijk het overzicht van alle leden van het algemeen bestuur