Openbaarheid van bestuur


Wij streven naar openheid, ook over vergoedingen en het betalen van declaraties aan bestuurders. De leden van het dagelijks bestuur van Delfland kunnen onkosten declareren. Denk hierbij aan reis- en telefoonkosten. Er is een integriteitscode voor bestuurders en er is een mogelijkheid tot het doen van woo-verzoeken.

mannen in duinen met schep

We geven graag openheid over:

Gedragscode integriteit voor bestuurders

Delfland heeft een gedragscode integriteit (pdf, 386 kB) voor het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Deze is opgesteld door het algemeen bestuur omdat de Waterwet voorschrijft dat dat moet.

Uitvoeringsregeling juridische bevoegdheden en Mandaatbesluit

In de Uitvoeringsregeling juridische bevoegdheden (pdf, 822 kB) staat een overzicht van welke functionarissen binnen het Hoogheemraadschap van Delfland welke bevoegdheden mogen uitoefenen. Het Mandaatbesluit (pdf, 106 kB) heeft ook een onderdeel Uitvoeringsregeling financiële bevoegdheden. Er is bij Delfland gekozen om de financiële (budget)bevoegdheden los te koppelen van de juridische bevoegdheden. Bij het uitoefenen van de juridische bevoegdheden moet wel rekening worden gehouden met deze financiële bevoegdheden.

Woo-verzoeken

mannen met kaart op bouwplaats

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid.

Indienen Woo-verzoek

Bezwaar, schade of een klacht?

Wil je bezwaar aantekenen, heb je schade of een klacht? In de rubriek Zelf Regelen helpen we je vraag verder.

Bezwaar maken of in beroep gaan

Een schadeverzoek indienen

Een klacht indienen