Algemeen Bestuur


De verenigde vergadering (VV) is ons algemeen bestuur. Zij bestaat uit dertig leden.

Naast hun politieke ambt hebben onze bestuursleden (neven)functies, betaald of onbetaald. Voor onze leden zijn deze functies vaak hun hoofdfunctie (hun beroep). De hoofdfunctie van een lid van het algemeen bestuur wordt formeel tot de nevenfuncties gerekend.

Hieronder zijn voor alle leden van het algemeen bestuur de (neven)functies opgenomen.

T.C.J.M. Oostvogels, BC, MA (Tom)

T.C.J.M. Oostvogels, BC, MA (Tom)
Fractie VVD
toostvogels@hhdelfland.nl06 51 97 96 34
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Voorzitter bij Stichting Kung-fu for Life te Den Haag Nee
Senior strategisch adviseur bij Gemeente Wassenaar Ja
Eigenaar van Vortex Ja

J.P.C. de Klerk, MA (Jurjen)

J.P.C. de Klerk, MA (Jurjen)
Fractie VVD
jdeklerk@hhdelfland.nl06 25 09 58 21
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
senior bestuursadviseur Gedeputeerde Staten bij de provincie Zuid-Holland Ja

P. Ouwendijk (Peter)

P. Ouwendijk (Peter)
Hoogheemraad - Fractie VVD
pouwendijk@hhdelfland.nl06 20 60 28 82
Ambtsgebonden Bezoldigd
Lid van de adviescommissie Glastuinbouw (Gemeente Westland) Nee
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Bedrijfsadviseur/consultant bij Ellmax BV te ’s-Gravenzande Ja
Bestuurslid bij Reddingsbrigade Nederland te IJmuiden Nee
Voorzitter financiële commissie bij NOC-NSF te Zeist Nee
Lid financiële commissie bij VVD te Den Haag Nee
Voorzitter bestuur Vereniging Regio Water (VRW) Nee
Voorzitter Club Holland Nee

F. Örgü (Fadime)

F. Örgü (Fadime)
Fractie VVD
forgu@hhdelfland.nl06 25 20 81 26
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Freelance televisiejournalist, mediatrainer, communicatiemanager Ja
Lid Raad van Toezicht bij Kenter Jeugdhulp te Santpoort-Noord Ja
Lid Raad van Toezicht bij Aafje te Rotterdam Ja

K.M. Bresjer (Karin)

Karin-Bresjer-20x25cm
Fractie VVD
kbresjer@hhdelfland.nlVolgt
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Secretaris seniorenvereniging SooS Blauwhuis Schiedam Nee
Bewaarder van boeken en bescheiden van de inmiddels ontbonden Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum Schiedam Nee
Kandidaat gemeenteraadsverkiezingen Schiedam Nee

ir. C.L.C. van Kretschmar van Veen (Constant)

ir. C.L.C. van Kretschmar van Veen (Constant)
Categorie Bedrijven
cvankretschmar@hhdelfland.nl06 25 00 54 51
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Penningmeester Stichting 3E te Arnhem Nee
Lid stuurgroep Energie Transitie De 4 Wijken Nee
Mentor bij De Werkplaats (buurthuis De Mussen) Nee
Voorzitter De Elektrotechnische Kring Nee

R. Egas (Ruud)

R. Egas (Ruud)
Hoogheemraad - Categorie Bedrijven
regas@hhdelfland.nl06 25 05 47 33
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Eigenaar/Directeur van Ruud Egas Beheer B.V. te Berkel en Rodenrijs Ja
Lid Regionale Raad Zuidwest bij Kamer van Koophandel te Rotterdam Ja
Lid Raad van Advies bij SD-Insights te Delft Nee
Kwartiermaker bij Holland Railterminal - Lansingerland Nee
Voorzitter van Stichting Shanty-festival - Rotterdam Nee

T.H.M. van Heijningen (Ted)

T.H.M. van Heijningen (Ted)
Categorie Bedrijven
tvanheijningen@hhdelfland.nl06 25 04 67 30
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Directeur bij Star Seeds Westland BV te Wateringen Ja
Directeur bij Ted Innovatie en Advies BV te Wateringen Ja

mr. P.J. Verhage (Peter)

mr. P.J. Verhage (Peter)
Categorie Bedrijven
pverhage@hhdelfland.nl06 25 06 25 26
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Partner bij Crea Capital International BV te De Haag Ja
Voorzitter bij Stichting Protestants Steunfonds te Den Haag Nee
Lid Raad van Toezicht van de Stichting Zorggroep Oldael Ja

N.J. Dijkshoorn-van Dijk (Nieske)

N.J. Dijkshoorn-van Dijk (Nieske)
Categorie Ongebouwd
ndijkshoorn@hhdelfland.nl06 21 59 28 75

Meewerkende echtgenoot C. Dijkshoorn

Ambtsgebonden Bezoldigd
Financieel medewerker bij Van Leeuwen Diervoeders B.V te Schipluiden Ja
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Administrator van Vereniging Prot. Chr. Geloofgemeenschap “De Magneet” te Maasland Nee

J.B. van den Berg (Jan)

J.B. van den Berg (Jan)
Categorie Ongebouwd
jbvandenberg@hhdelfland.nl06 21 68 97 82
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Voorzitter, IJsclub Vlietland – Schipluiden Nee
Bestuurslid, LTO Noord Delflands Groen Nee

M.J.T. van der Burg-van Leeuwen (Ria)

M.J.T. van der Burg-van Leeuwen (Ria)
Categorie Ongebouwd
rvanderburg@hhdelfland.nl06 21 68 97 81

  A.C.J. van Winden (Ton)

  A.C.J. van Winden (Ton)
  Categorie Ongebouwd
  tvanwinden@hhdelfland.nl06 21 83 66 74
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Eigenaar TOWI Advies en Consultancy te Schipluiden Ja
  Dijkwacht bij Hoogheemraadschap van Delfland te Delft Nee

  drs. E.E. van Hijlckama Vlieg (Elsbeth)

  drs. E.E. van Hijlckama Vlieg (Elsbeth)
  Fractie PvdA
  evanhijlckamavlieg@hhdelfland.nl06 - 25 26 98 56

  Beroep: Planoloog/Sociaal Geograaf

  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Vereniging Vrienden van Den Haag, lid werkgroep Stadsgroen & Stadsbeeld, redactie website Nee
  Lid Raad van Advies bij Wing Adviesbureau te Wageningen Nee
  Lid Schaduwfractie bij PvdA, fractie Gemeenteraad Den Haag Nee

  P. Kiela (Peter)

  Peter Kiela
  Fractie PvdA
  pkiela@hhdelfland.nl06 51 98 09 97
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Voorzitter VVE Adama van Scheltemaplein te Delft Nee
  Voorzitter Coöperatieve Vereniging bungalowpark Bremerberg te Biddinghuizen Nee
  Voorzitter Expertiseplatform Water (EPW) te Delft Nee

  drs. L. Zandstra (Lobke)

  drs. L. Zandstra (Lobke)
  Fractie PvdA
  lzandstra@hhdelfland.nl06 - 28 63 31 89

  Persoonlijk doel:

  In Nederland leven we al eeuwen lang met het water. Soms is het water onze vriend en soms onze vijand. Voor mij is het ook een plek om te recreëren: te zwemmen, te varen, te duiken of te waterskiën. Water in de stad ziet er mooi uit. Maar het is ook heel belangrijk: voor het afvoeren van regenwater en voor de planten en dieren die er leven. Het Hoogheemraadschap van Delfland is in onze regio verantwoordelijk voor het waterpeil, de waterkwaliteit en de waterwegen. Graag wil ik me inzetten voor een goede klimaatadaptatie, schoon water en het behouden van droge voeten. Natuurlijk met een eerlijk verdeling van de kosten die we hiervoor maken. Daarbij trek ik graag op met bewoners, organisaties en andere partijen in het gebied.

  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Strategisch Adviseur bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Ja
  Lid Raad van Toezicht bij Museon te Den Haag Ja
  Vrijwilliger in diverse werkgroepen bij PvdA te Den Haag Nee
  Vrijwilliger/trainer bij Foundation Max van der Stoel te Den Haag Nee
  Redactie wijkkrantje Buurtstation Nee
  Voorzitter van coöperatie 'Lange Beesten Energiek' te Den Haag Nee

  M. Vissers (Marcel)

  M. Vissers (Marcel)
  Hoogheemraad - Fractie Water Natuurlijk
  mvissers@hhdelfland.nl06 - 25 64 54 16
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Eigenaar bij Marcel Vissers Advies te Delft Ja
  Directeur Vereniging Regio Water Ja

  ir. A.M.F. Jenniskens (Annemiek)

  ir. A.M.F. Jenniskens (Annemiek)
  Fractie Water Natuurlijk
  ajenniskens@hhdelfland.nl06 - 25 64 54 15

  Commissies: Rekeningcommissie en Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering

  Beroep: Senior adviseur Women for Water Partnership

  Persoonlijk doel: Ik wil me graag inzetten voor een veilig, schoon, groen en duurzaam waterbeheer dat is opgewassen tegen klimaatverandering en ruimte geeft aan (water)natuur. Diversiteit zowel bij staf als bestuur staat hoog in mijn vaandel: er worden betere resultaten behaald door verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Dat is nodig bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen waar we voor staan in samenwerking met mensen, groepen, organisaties  en de staf van Delfland.

  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Senior adviseur bij Women for Water Partnership (internationaal) Ja

  A. Wijbenga (Anneke)

  Anneke Wijbenga
  Fractie Water Natuurlijk
  awijbenga@hhdelfland.nl06 53 83 26 56
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Gateway reviewer, Bureau Gateway- Ministerie van Binnenlandse Zaken Nee
  Voorzitter van het bestuur van de Schildklier Organisatie Nederland Nee
  Voorzitter van de Onafhankelijke Toetsgroep Probitrelaties, RIVM Ja
  Secretaris van het bestuur van de VvE De Bouwmeester, Den Haag Nee

  J.A. Heijboer (Ko)

  J.A. Heijboer (Ko)
  Fractie AWP Delfland
  kheijboer@hhdelfland.nl06 - 27 04 44 43

  Beroep: Projectengineer Havenbedrijf Rotterdam n.v.

  Persoonlijk doel: Mijn persoonlijk doel voor de inwoners van Delfland is het creëren van een plezierige veilige leefomgeving voor alle inwoners met voldoende schoon en gezond water in een betaalbaar waterschap. We gaan respectvol om met elkaar en met de flora en fauna en werken toe naar een steeds duurzamere circulaire leefomgeving.  We lopen voorop maar niet voor de troepen uit want alleen loop je wel sneller maar samen kom je verder.

  Mijn persoonlijke doel voor Delflands personeel is dat het een actief lerende organisatie wordt. Fouten maken mag, bijsturen moet: geleerde lessen worden onbevangen gedeeld. Het personeel kan efficiënt en doelgericht werken. Innovatie is een middel maar geen doel.

  Mijn persoonlijke doel voor ‘de organisatie Delfland’ is: korte lijnen naar andere bestuurslagen, open naar belangenorganisaties en invoelend naar onze inwoners. Tevens wens ik dat Delfland een ‘voorbeeldig waterschap’ zal zijn: Trots op haar rol, transparant en aanspreekbaar op haar handelen en Delfland heeft als ‘goed huisvader’ het huishoudboekje financieel op orde.

  Commissies: BFO, P&C, Rekeningencommissie.

  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Projectengineer Havenbedrijf Rotterdam n.v. Ja

  dr. ir. A.J. Middendorp (Hans)

  dr. ir. A.J. Middendorp (Hans)
  Fractie AWP Delfland
  hmiddendorp@hhdelfland.nl06 - 27 04 01 38
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Adviseur klimaatadaptatie - gemeente Delft, maart 2021 tot heden Ja
  Extern lid examencommissie Watermanagement Hogeschool Rotterdam Nee
  Vice-voorzitter AWP Nee
  Adviseur Klimaatadaptatie - gemeente Molenlanden Ja

  drs. A.C.J. Jans RC (Antoinette)

  drs. A.C.J. Jans RC (Antoinette)
  Fractie AWP Delfland
  ajans@hhdelfland.nl06 - 27 85 09 52

  AWP niet politiek wel deskundig

  Water speelt al vanaf mijn vroege jeugd een rol van betekenis. Ik ben geboren en getogen op het platteland en boerendochter. Water is voor een boer in die omgeving altijd een issue. In de zomer is het op de zandgronden vaak droog en is er snel een tekort. Boeren mogen dan van het waterschap geen water uit de sloot gebruiken voor het beregenen van hun land. In de winter was het vaak erg nat en stond het land onder water. Ik kan mij herinneren dat wij op het land konden schaatsen. Je zou dus kunnen zeggen dat ik al op jonge leeftijd bewust van water was.

  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Senior beleidscontroller, ministerie van Infrastructuur en Milieu Ja
  Lid van de Ledenraad van Vogelbescherming Nee

  ir. J.B. Simon (Bart)

  ir. J.B. Simon (Bart)
  Fractie Partij voor de Dieren
  bsimon@hhdelfland.nl06 - 25 50 31 07
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Bestuurslid bij Huurdersraad Vestia te Zoetermeer Nee
  Bestuurslid bij Stichting Stedenband Delft-Esteli (Nicaragua) te Delft Nee

  ir. S.E. Onderdelinden, (Suzanne)

  ir. S.E. Onderdelinden, (Suzanne)
  Fractie Partij voor de Dieren
  sonderdelinden@hhdelfland.nl06 - 25 61 24 02

  Beroep: Docent aan TU Delft

  Persoonlijk doel: Als nieuw lid van het algemeen bestuur van het waterschap namens de Partij voor de Dieren hoop ik een bijdrage kan leveren aan de mooie wateren van Delfland. Hiervoor moeten we werken aan bestrijding van microplastics, vervuilers laten opdraaien voor de schade die ze doen, en natuur waar iederéén profijt van heeft: mensen, maar ook het bodemleven, vogels, insecten en andere dieren. Waar we samen leven heeft iedereen een stem nodig, ook de dieren.

  In het dagelijks leven ben ik docent aan de TU Delft en ben ik natuurkundedocent in opleiding. Ik werk momenteel aan organ-on-chip technologie: menselijke modellen die op termijn proefdieren tot het verleden zullen laten behoren. In mijn vrije tijd doe ik veel vrijwilligerswerk.

  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Lid Kascontrolecommissie bij OJV de Koornbeurs te Delft Nee
  Algemeen bestuurslid bij Stichting Ouderhoud van de Koornbeurs te Delft Nee
  Junior docent TU Delft (afdeling Biomedical Engineering, faculteit werktuigbouwkunde) Ja

  mr. H. Jonker (Heleen)

  mr. H. Jonker (Heleen)
  Fractie Partij voor de Dieren
  hjonker@hhdelfland.nl06 - 25 51 07 19
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Jurist Gezondheidszorg, mediator en dialoogbegeleider Ouderenzorg te Den Haag Ja
  Ledenraad Yarden uitvaartorganisatie te Almere Ja
  Bestuur Humanistisch Verbond DH, te Den Haag Nee

  J.G.M. Schouffoer (Hans)

  J.G.M. Schouffoer (Hans)
  Categorie Natuurterreinen
  hschouffoer@hhdelfland.nl06 - 21 57 09 75
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Adviseur bij Waterschap Hollandse Delta Ja
  Freelance Adviseur bij Agence des Eaux te Leiden Ja
  (Hoofd)redacteur tijdschrift voor Watergovernance bij STOWA/UvW te Amersfoort/Den Haag Nee

  drs. M.E.H. Koop (Manita)

  drs. M.E.H. Koop (Manita)
  Hoogheemraad - Fractie CDA
  mkoop@hhdelfland.nl06 - 20 97 25 00

  Beroep:

  directeur

  Persoonlijk doel:

  Delfland meer van mensen maken. Veiligheid voorop, wateroverlast omlaag, plezier omhoog en schoon water.

  Commissies: allen

  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Secretaris, Pax RK Begraafplaatsen – Den Haag Ja
  Vice-voorzitter, Ursula Parochie – Delft Nee
  Lid Curatorium, Sint Stanislas College – Delft Nee
  Lid Raad van Toezicht Businessclub Theater de Veste te Delft Nee
  Voorzitter Groen-Doen in de Klas Nee
  Lid stichting OSBE Nee

  ir. M.H.P. Jansen (Maarten)

  ir. M.H.P. Jansen (Maarten)
  Fractie CDA
  mjansen@hhdelfland.nl06 - 27 57 45 29

  Persoonlijk doel: Ik wil een sterk waterschap dat zorgt voor veilige waterkeringen, schoon en voldoende water en dat dicht bij de mensen staat. Een waterschap dat samen met gemeenten, provincie, ondernemers en inwoners de uitdagingen van de klimaatverandering oppakt en oplost.

  Ambtsgebonden Bezoldigd
  Bestuurslid CDJF (Christen Democratisch Jongeren Fonds) te Den Haag Nee
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Project Ingenieur bij Witteveen+Bos te Rotterdam Ja

  P.J. Hofman (Pieter-Jan)

  P.J. Hofman (Pieter-Jan)
  Fractie ChristenUnie-SGP
  phofman@hhdelfland.nl06 - 27 17 84 85
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Lid van Bestuur bij Vereniging voor Waterstaatsrecht te Rotterdam Nee

  mr. S.F. Fekkes (Sjoerd)

  mr. S.F. Fekkes (Sjoerd)
  fractie 50PLUS
  sfekkes@hhdelfland.nl06 - 27 07 82 96

  Beroep:

  Reiki, Quantum Touch en Quantum Allergie behandelaar

  Persoonlijk doel:

  50PLUS zet zich in voor reële en beheersbare tarieven, beperking activiteiten tot wettelijke verplichting, stevige inzet op calamiteiten bergingen en behoud van gezuiverd water binnen Delfland. De inspanningen op de energietransitie dienen, waar mogelijk, te worden verhoogd. Er dient meer samenwerking met kenniscentra en andere waterschappen te worden gezocht zodat er meer en sneller innovatie kan plaatsvinden.

  Strenge handhaving van verboden lozingen heeft prioriteit.

  Dit alles dient te worden uitgewerkt door een harmonieus (dagelijks) bestuur, conform de regels van de omgevingswet.

  Commissies: alle

  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Adviseur Vereniging voor Volwassenen, Kinderen en Stofwisselingsziekten (Zwolle) Nee
  Secretaris/penningmeester Stichting Koningin Sophiafonds Nee
  Adviseur Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael Nee

  dr. P.H.W.M. Daverveldt (Piet-Hein)

  dr. P.H.W.M. Daverveldt (Piet-Hein)
  Dijkgraaf
  pdaverveldt@hhdelfland.nl(015) 260 81 08

  Piet-Hein Daverveldt is dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland vanaf 1 juni 2018. Hij is de voorzitter van het algemeen bestuur, geen lid. Hij heeft geen stemrecht in de verenigde vergadering.

  Lees het interview met Piet-Hein Daverveldt

  • Algehele coördinatie
  • Voorzitter Verenigde Vergadering en dagelijks bestuur
  • Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing
  • Crisisbeheersing
  • Organisatie
  • Coördinatie digitalisering
  • Coördinatie omgevingswet
  • Toezicht en handhaving
  • Innovatie
  Ambtsgebonden Bezoldigd
  Bestuurslid Stichting Schilthuisfonds Nee
  Bestuursvoorzitter Waterschapshuis Nee
  Lid van het Topteam Topsector Water & Maritiem Nee
  (Technisch) Voorzitter Aquon Nee
  Bestuurslid Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen Nee
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Voorzitter Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis Nee
  Lid van NL Academie Technology&Innovation Nee
  Lid van comité van aanbeveling Delft Chamber Music Festival Nee

  ir. P.C. Janssen (Pieter)

  ir. P.C. Janssen (Pieter)
  Secretaris-directeur
  pcjanssen@hhdelfland.nl(015) 260 8108

  Pieter Janssen is secretaris van het dagelijks én algemeen bestuur van Delfland. De secretaris is geen lid van beide besturen, wel geeft hij advies.

  drs. H.K.B. Fobler (Hélène)

  drs. H.K.B. Fobler (Hélène)
  Griffier
  hfobler@hhdelfland.nl06 - 54 20 76 16

  De griffier is geen lid van het algemeen bestuur.