Algemeen Bestuur


De verenigde vergadering (VV) is ons algemeen bestuur. Zij bestaat uit dertig leden. Wil je weten wat deze leden hebben gezegd of hoe zij hebben gestemd? Kijk dan in dit overzicht. Je vindt alle informatie terug door op een bestuurslid te klikken.

Naast hun politieke ambt hebben onze bestuursleden (neven)functies, betaald of onbetaald. Voor onze leden zijn deze functies vaak hun hoofdfunctie (hun beroep). De hoofdfunctie van een lid van het algemeen bestuur wordt formeel tot de nevenfuncties gerekend.

Hieronder zijn voor alle leden van het algemeen bestuur de (neven)functies opgenomen.

N.J. Dijkshoorn - van Dijk (Nieske)

Fractie BBB
ndijkshoorn@hhdelfland.nl06 21 59 28 75
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Administratie bij Van Leeuwen diervoeders BV in Schipluiden Ja
Meewerkende echtgenote bij C. Dijkshoorn in Maasland Ja

ing. R. Tieman (Robert)

Fractie BBB
rtieman@hhdelfland.nl06 50 09 31 00

  M.V. Weterings (Marc)

  Fractie BBB
  mweterings@hhdelfland.nl06 50 09 31 05
  Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
  Raadslid bij Gemeente Rijswijk in Rijswijk Ja

  D. Siskens (Daan)

  Fractie BBB
  dsiskens@hhdelfland.nl06 50 09 31 10

   P. Ouwendijk (Peter)

   Fractie VVD
   pouwendijk@hhdelfland.nl06 25 06 44 92
   Ambtsgebonden Bezoldigd
   Lid van de adviescommissie Glastuinbouw (Gemeente Westland) Nee
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Bedrijfsadviseur/consultant bij Ellmax BV in ’s-Gravenzande Ja
   Bestuurslid bij Reddingsbrigade Nederland in IJmuiden Nee
   Voorzitter financiële commissie bij NOC-NSF in Zeist Nee
   Lid financiële commissie bij VVD in Den Haag Nee
   Voorzitter bestuur bij Vereniging Regio Water (VRW) Nee
   Voorzitter bij Club Holland Nee

   F. Örgü (Fadime)

   GS_PORTRETTEN 060
   Fractie VVD
   forgu@hhdelfland.nl06 25 20 81 26
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Freelance televisiejournalist, mediatrainer, communicatiemanager Ja
   Lid Raad van Toezicht bij Kenter Jeugdhulp in Santpoort-Noord Ja
   Lid Raad van Toezicht bij Jeugdbescherming West, Den Haag Ja

   R. Dekker (Roos)

   Fractie VVD
   rrdekker@hhdelfland.nl06 31 63 28 52
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Engineering manager bij Van Oord Offshore Wind in Gorinchem Ja
   Hoofdtrainer Mini's bij Rugby Club Delft in Delft Nee

   R. Vuijk (Ronald)

   Fractie VVD
   rvuijk@hhdelfland.nl06 52 07 70 99
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Bestuurs- en managementwetenschapper bij Radboud Universiteit in Nijmegen Nee
   Zelfstandig Consultant bij International Consultancy Delft in Delft Ja
   Geassocieerd consultant bij Organisatieadviesbureau Berenschot in Utrecht/Brussel Ja
   Luitenant-kolonel bij Koninklijke Landmacht van Ministerie van Defensie in Utrecht/Apeldoorn Ja
   Luitenant-kolonel bij Defensiestaf van Ministerie van Defensie in Den Haag Ja
   Voorzitter bij Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren in Den Haag Nee
   Voorzitter bij Delftse roeivereniging DDS in Delft Nee
   Dagelijks bestuur bij Stichting Atlantische Commissie in Den Haag Nee
   Lid van de scoutingscommissie bij VVD Zuid-Holland Nee

   M. Vissers (Marcel)

   Fractie Water Natuurlijk
   mvissers@hhdelfland.nl06 25 64 54 16
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Eigenaar bij Marcel Vissers Advies te Delft Ja

   ir. A.M.F. Jenniskens (Annemiek)

   GS_PORTRETTEN 051
   Fractie Water Natuurlijk
   ajenniskens@hhdelfland.nl06 25 64 54 15

   Commissies: Rekeningcommissie en Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering

   Beroep: Senior adviseur Women for Water Partnership

   Persoonlijk doel: Ik wil me graag inzetten voor een veilig, schoon, groen en duurzaam waterbeheer dat is opgewassen tegen klimaatverandering en ruimte geeft aan (water)natuur. Diversiteit zowel bij staf als bestuur staat hoog in mijn vaandel: er worden betere resultaten behaald door verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Dat is nodig bij het zoeken naar oplossingen voor de problemen waar we voor staan in samenwerking met mensen, groepen, organisaties  en de staf van Delfland.

   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Eigenaar van Jenniskens Blauw in Monster Ja

   I.B.M. Opdam MSc (Ide)

   Fractie Water Natuurlijk
   iopdam@hhdelfland.nl06 46 76 80 49
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Staf Deltacommissaris (trainee) bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag

   A. Wijbenga (Anneke)

   Fractie Water Natuurlijk
   awijbenga@hhdelfland.nl06 50 09 98 55
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Gateway reviewer bij Bureau Gateway- Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties in Den Haag Nee
   Voorzitter van het bestuur van de Schildklier Organisatie Nederland in Bussum Nee
   Voorzitter van de Onafhankelijke Toetsgroep probitrelaties toxische stoffen RIVM in Bilthoven Ja

   drs. L. Zandstra (Lobke)

   Fractie PvdA
   lzandstra@hhdelfland.nl06 25 27 98 39

   Persoonlijk doel:

   In Nederland leven we al eeuwen lang met het water. Soms is het water onze vriend en soms onze vijand. Voor mij is het ook een plek om te recreëren: te zwemmen, te varen, te duiken of te waterskiën. Water in de stad ziet er mooi uit. Maar het is ook heel belangrijk: voor het afvoeren van regenwater en voor de planten en dieren die er leven. Het Hoogheemraadschap van Delfland is in onze regio verantwoordelijk voor het waterpeil, de waterkwaliteit en de waterwegen. Graag wil ik me inzetten voor een goede klimaatadaptatie, schoon water en het behouden van droge voeten. Natuurlijk met een eerlijk verdeling van de kosten die we hiervoor maken. Daarbij trek ik graag op met bewoners, organisaties en andere partijen in het gebied.

   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Bestuurslid coöperatie de Volharding Ja
   Strategisch Adviseur bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in Rotterdam Ja
   Lid Raad van Toezicht bij Museon-Omniversum in Den Haag Ja
   Vrijwilliger in diverse werkgroepen bij PvdA in Den Haag Nee
   Vrijwilliger/trainer bij Foundation Max van der Stoel in Den Haag Nee
   Lid redactie wijkkrant bij Bewonersorganisatie Buurtstation in Den Haag Nee
   Voorzitter van coöperatie 'Lange Beesten Energiek' in Den Haag Nee
   Vrijwilliger bij Social Club Den Haag in Den Haag Nee
   Vrijwilliger bij I'm Binck in Den Haag Nee

   P. Kiela (Peter)

   Fractie PvdA
   pkiela@hhdelfland.nl06 31 63 27 09
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Voorzitter VVE Adama van Scheltemaplein in Delft Nee
   Voorzitter Coöperatieve Vereniging bungalowpark Bremerberg in Biddinghuizen Nee
   Voorzitter Expertiseplatform Water (EPW) in Delft Nee

   A.G. van Dijk MA (Alvin)

   Fractie PvdA
   avandijk@hhdelfland.nl06 45 46 81 72
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Wijkraad Delfshaven-Schiemond bij Gemeente Rotterdam, in Rotterdam Ja

   ir. J.B. Simon (Bart)

   Fractie Partij voor de Dieren
   bsimon@hhdelfland.nl06 25 50 31 07
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Voorzitter van de Huurdersraad Stedelink in Zoetermeer Nee
   Penningmeester bij Stichting Stedeband Delft - Estelé in Delft Nee

   ir. S.E. Onderdelinden (Suzanne)

   Fractie Partij voor de Dieren
   sonderdelinden@hhdelfland.nl06 25 61 24 02

   Beroep: Docent aan TU Delft

   Persoonlijk doel: Als nieuw lid van het algemeen bestuur van het waterschap namens de Partij voor de Dieren hoop ik een bijdrage kan leveren aan de mooie wateren van Delfland. Hiervoor moeten we werken aan bestrijding van microplastics, vervuilers laten opdraaien voor de schade die ze doen, en natuur waar iederéén profijt van heeft: mensen, maar ook het bodemleven, vogels, insecten en andere dieren. Waar we samen leven heeft iedereen een stem nodig, ook de dieren.

   In het dagelijks leven ben ik docent aan de TU Delft en ben ik natuurkundedocent in opleiding. Ik werk momenteel aan organ-on-chip technologie: menselijke modellen die op termijn proefdieren tot het verleden zullen laten behoren. In mijn vrije tijd doe ik veel vrijwilligerswerk.

   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Vrijwilliger bij O.J.V. de Koornbeurs in Delft Nee
   Docent bij het Maris College in Den Haag Ja
   Junior docent TU Delft (afdeling Biomedical Engineering, faculteit werktuigbouwkunde) in Delft Ja

   mr. B.P. den Butter (Benjamin)

   Fractie Partij voor de Dieren
   bdenbutter@hhdelfland.nl06 50 09 30 90
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Advocaat bij Den Butter Advocatuur in Amsterdam Ja
   Vrijwilliger bij Stichting Lawyers for Lawyers in Amsterdam Nee
   Lid Kerkenraad bij Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag Nee

   dr. ir. A.J. Middendorp (Hans)

   Fractie AWP voor water, klimaat en natuur
   hmiddendorp@hhdelfland.nl06 27 04 01 38
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Vice-voorzitter AWP voor water, klimaat en natuur Nee

   drs. A.M.C. van Hagen - van Rooijen (Anne)

   GS_PORTRETTEN 141
   Fractie AWP voor water, klimaat en natuur
   avanhagen@hhdelfland.nl06 50 09 98 54
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Adviseur vergunningsmanagement bij Rho Adviseurs in Rotterdam Ja

   J.A. Heijboer (Ko)

   Fractie AWP voor water, klimaat en natuur
   kheijboer@hhdelfland.nl06 27 04 44 43

   Beroep: Projectengineer Havenbedrijf Rotterdam n.v.

   Persoonlijk doel: Mijn persoonlijk doel voor de inwoners van Delfland is het creëren van een plezierige veilige leefomgeving voor alle inwoners met voldoende schoon en gezond water in een betaalbaar waterschap. We gaan respectvol om met elkaar en met de flora en fauna en werken toe naar een steeds duurzamere circulaire leefomgeving.  We lopen voorop maar niet voor de troepen uit want alleen loop je wel sneller maar samen kom je verder.

   Mijn persoonlijke doel voor Delflands personeel is dat het een actief lerende organisatie wordt. Fouten maken mag, bijsturen moet: geleerde lessen worden onbevangen gedeeld. Het personeel kan efficiënt en doelgericht werken. Innovatie is een middel maar geen doel.

   Mijn persoonlijke doel voor ‘de organisatie Delfland’ is: korte lijnen naar andere bestuurslagen, open naar belangenorganisaties en invoelend naar onze inwoners. Tevens wens ik dat Delfland een ‘voorbeeldig waterschap’ zal zijn: Trots op haar rol, transparant en aanspreekbaar op haar handelen en Delfland heeft als ‘goed huisvader’ het huishoudboekje financieel op orde.

   Commissies: BFO, P&C, Rekeningencommissie.

   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Port Engineer bij Havenbedrijf Rotterdam NV Ja
   Adviseur vergunningsmanagement bij Stichting herstel doorvaart Het Nieuwe Water in Maassluis Nee
   Adviseur uitbreiding bij Watersportcentrum Vlietland in Maassluis Nee

   drs. M.E.H. Koop (Manita)

   Fractie CDA
   mkoop@hhdelfland.nl06 27 32 91 76

   Beroep:

   directeur

   Persoonlijk doel:

   Delfland meer van mensen maken. Veiligheid voorop, wateroverlast omlaag, plezier omhoog en schoon water.

   Commissies: allen

   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Voorzitter bij Pax RK Begraafplaatsen in Den Haag Ja
   Lid Raad van Toezicht Businessclub Theater de Veste in Delft Nee
   Adviseur Helomapark management in Den Haag Ja
   Voorzitter VvE Phoenixstraat Nee
   Voorzitter Stichting Groen Doen in de Klas Nee

   ir. M.H.P. Jansen (Maarten)

   Fractie CDA
   mjansen@hhdelfland.nl06 27 57 45 29

   Persoonlijk doel: Ik wil een sterk waterschap dat zorgt voor veilige waterkeringen, schoon en voldoende water en dat dicht bij de mensen staat. Een waterschap dat samen met gemeenten, provincie, ondernemers en inwoners de uitdagingen van de klimaatverandering oppakt en oplost.

   Ambtsgebonden Bezoldigd
   Bestuurslid CDJF (Christen Democratisch Jongeren Fonds) in Den Haag Nee
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Project Ingenieur bij Witteveen+Bos in Deventer Ja

   L.D. Verheij (Leendert)

   Fractie JA21
   lverheij@hhdelfland.nl(015) 260 81 08
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Advizi Financiële Planning BV in Delft Ja
   Vennoot bij Liboza v.o.f. in Delft Ja

   R. de Mos (Richard)

   Fractie Belang van Nederland
   rdemos@hhdelfland.nl06 50 09 30 95
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Raadslid Hart voor Den Haag (Fractievoorzitter) bij Gemeente Den Haag Ja
   Eigenaar Adviesbureau van De Mos & Partners in Den Haag Ja

   mr. Y.L. Lont LL.Mleg (Ytzen)

   Fractie ChristenUnie-SGP
   ylont@hhdelfland.nl06 50 09 98 59
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Sr. Juridisch beleidsmedewerker bij Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag Ja
   Juridisch Adviseur (ZZP) bij Lont Legal in Den Haag Ja
   Vice Voorzitter bij Stichting Racham in Den Haag Nee

   A.C.J. van Winden (Ton)

   Categorie ongebouwd
   tvanwinden@hhdelfland.nl06 21 83 66 74
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Eigenaar van TOWI Advies en Consultancy in Schipluiden Ja

   R.H.R. Sunder (Rolf)

   Categorie ongebouwd
   rsunder@hhdelfland.nl(015) 260 81 08
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Melkveehouder bij Maatschap Sunder Veehouderij in Schipluiden

   drs. S.C.P. van Boxmeer (Stijn)

   Categorie natuurterreinen
   svanboxmeer@hhdelfland.nl06 50 09 98 48
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Faculteitssecretaris faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen bij de TU Delft Ja

   drs. J.W. Jannink (Jan-Willem)

   Categorie natuurterreinen
   jwjannink@hhdelfland.nl06 50 41 62 89
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Adviseur bij Accenture in Amsterdam Ja
   Voorzitter bij Stichting Lida Jannink Fonds in Haaksbergen Nee

   ir. P.C. Janssen (Pieter)

   P.C. (Pieter) Janssen (Secretaris-directeur)
   Secretaris-directeur
   pcjanssen@hhdelfland.nl06 22 94 64 87

   Pieter Janssen is secretaris van het dagelijks én algemeen bestuur van Delfland. De secretaris is geen lid van beide besturen, wel geeft hij advies.

   dr. P.H.W.M. Daverveldt (Piet-Hein)

   Dijkgraaf
   pdaverveldt@hhdelfland.nl06 15 07 83 37

   Piet-Hein Daverveldt is dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland vanaf 1 juni 2018. Hij is de voorzitter van het algemeen bestuur, geen lid. Hij heeft geen stemrecht in de verenigde vergadering.

   Lees het interview met Piet-Hein Daverveldt

   • Algehele coördinatie
   • Voorzitter Verenigde Vergadering en dagelijks bestuur
   • Bestuurlijke samenwerking en bestuurlijke vernieuwing
   • Crisisbeheersing
   • Organisatie
   • Coördinatie digitalisering
   • Coördinatie omgevingswet
   • Toezicht en handhaving
   • Innovatie
   Ambtsgebonden Bezoldigd
   Bestuursvoorzitter Waterschapshuis Nee
   Lid van het Topteam Topsector Water & Maritiem Nee
   (Technisch) Voorzitter Aquon Nee
   Bestuurslid Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen Nee
   Algemeen bestuurslid Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) Nee
   Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
   Lid van comité van aanbeveling Delft Chamber Music Festival Nee
   Voorzitter Stichting Schilthuisfonds Nee