Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt


Wat is jouw rol als dijkgraaf?

Als dijkgraaf ben ik boegbeeld van Delfland en moet ik ervoor zorgen dat het bestuurlijke besluitvormingsproces in goede banen wordt geleid. Dit betekent dat alle fracties in het bestuur worden gehoord en de besluiten mede vorm kunnen geven. Dit vraagt ook om een goede samenwerking met directie en organisatie van het waterschap die de bestuurlijke besluitvorming voorbereiden. Ik zie graag dat wij samen de langetermijnhorizon, de gebiedskennis en de uitvoeringskracht van Delfland koesteren en versterken.

Waterschappen spelen immers een belangrijke rol als het gaat om grote wateropgaven die we op dit moment hebben: het verbeteren van de waterkwaliteit en het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Dat zijn geen eenvoudige opgaven. Steeds vaker krijgen we te maken met de gevolgen van klimaatveranderingen: wateroverlast, droogte, verzilting en straks zeespiegelstijging. Als dijkgraaf wil ik samen met het bestuur en de organisatie op zoek naar oplossingen voor deze uitdagingen.

Hoe belangrijk is schoon water?

Ik vind een schone en gezonde leefomgeving erg belangrijk. Mest, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics, PFAS horen niet in het water thuis. Voor mij raakt dat ook aan rentmeesterschap. Vandaar dat alle Europese lidstaten ambitieuze doelen hebben afgesproken om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook Delfland werkt keihard aan de verbetering van de waterkwaliteit. We zetten onze handhavers in waar we de grootste risico’s verwachten en we dringen aan op strengere straffen bij overtredingen. Ook helpen we tuinbouwbedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijf door hiervoor watercoaches in te zetten.

Waarom vind je klimaatverandering zo belangrijk?

De waterschappen staan aan de frontlinie van klimaatverandering. De effecten van klimaatverandering op ons watersysteem zijn nu al duidelijk zichtbaar. Hoosbuien, neerslagtekort en hittestress in de zomer komen elk jaar voor. Versterkingsmaatregelen tegen een straks stijgende zeespiegel moeten we nu al in gang zetten. De verharding in ons gebied maakt ons gebied extra kwetsbaar. Daarom is het zo belangrijk om samen met bewoners, gemeenten, agrariërs, tuinders, bedrijven en natuurorganisaties keihard te werken om Delfland klimaatweerbaar te maken.

Hoe kunnen bewoners en bedrijven je hiermee helpen?

Graag wil ik onze inwoners voldoende handvatten bieden voor een klimaatkrachtig Delfland. Het grootste cadeau voor mij is als alle inwoners hun betegelde tuinen vergroenen of geveltuintjes aanleggen. Dat is een prachtige manier om het klimaatrobuuster en aantrekkelijker te maken.

Delfland ligt aan zee. Wat gebeurt er als de zeespiegel stijgt?

Zeespiegelstijging heeft gevolgen voor heel Nederland: de kust, de rivieren, de zoetwatervoorziening. Het kennisprogramma Zeespiegelstijging werkt opties uit voor Nederland die straks moeten leiden tot nieuwe Deltabeslissingen. Delfland heeft zelf vorig jaar bekeken welke opties er zijn om 1, 2 of 3 meter zeespiegelstijging op te vangen. Het betekent in ieder geval dat we nu ruimte moeten reserveren voor toekomstige versterkingsoperaties. Het liefst bouwen we met de natuur aan hogere en bredere duinen. Bij Scheveningen en Kijkduin zullen we op termijn weer aan de slag moeten om de zeekering te versterken. Dat doen we in goede samenwerking met de gemeente Den Haag.