Dagelijks bestuur


Het dagelijks bestuur van Delfland bestaat uit een dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Dit noemen we ook wel het college van D&H. Het college bereidt het beleid voor en voert het uit. De dijkgraaf en hoogheemraden vergaderen eens per twee weken. Deze vergaderingen zijn besloten.

wapens op muur

Eigen portefeuille

Elk lid van het college heeft een portefeuille met een aantal onderwerpen. De collegeleden lichten voorstellen uit hun portefeuille toe die worden besproken in het algemeen bestuur. Daarnaast vertegenwoordigen de collegeleden Delfland in bestuurlijke overleggen met partners als gemeenten en provincie.

D&H heeft een eigen beslissingsbevoegdheid. Het kan beslissen op grond van delegatie door de verenigde vergadering (VV, algemeen bestuur). Het college verleent vergunningen en neemt beslissingen die over de dagelijkse gang van zaken gaan. De VV stelt de begroting vast en het beleid van Delfland.

Klik hier voor de Portefeuille-indeling 2023 (pdf, 529 kB)

Dijkgraaf

De dijkgraaf staat aan het hoofd van de bestuurlijke organisatie. Hij is voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur. Hij wordt benoemd door de Kroon, voor een periode van zes jaar. In de vergaderingen van het college heeft de dijkgraaf stemrecht, in de vergaderingen van de VV heeft de dijkgraaf geen stemrecht. De dijkgraaf is bevoegd tot het zelfstandig nemen van besluiten in spoedeisende situaties.

Hoogheemraden

De hoogheemraden worden na de waterschapsverkiezingen gekozen door de leden van het algemeen bestuur uit hun midden. De functie van een hoogheemraad is vergelijkbaar met die van een wethouder in een gemeente. Een hoogheemraad heeft de regie over een aantal onderwerpen, dit noemen we de portefeuille. Daarom wordt soms ook gesproken van 'portefeuillehouder'.

Secretaris-directeur

De secretaris-directeur is geen lid van het bestuur. De secretaris-directeur helpt het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij de uitoefening van hun taak. Hij is aanwezig in de vergadering van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Hij ondertekent mede de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan. De secretaris-directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

Leden dagelijks bestuur

GS_HH_BESTUUR 153
Van links naar rechts: Piet-Hein Daverveldt, Manita Koop, Stijn van Boxmeer, Peter Ouwendijk, Pieter Janssen en Robert Tieman

Bekijk het overzicht van leden van het dagelijks bestuur