Commissies


Delfland heeft een aantal commissies. In deze commissies worden de onderwerpen van de verenigde vergadering (voor-)besproken. Een commissie geeft de verenigde vergadering gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die moeten worden genomen.

Verschillende commissies

Delfland heeft de volgende commissies:

 • Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie (BFO)
 • Commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit (WKK)
 • Commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK)
 • Gezamenlijke commissie planning & control
 • Rekeningcommissie

Commissievergaderingen zijn openbaar en kun je bijwonen.

Meer informatie over het bijwonen van een vergadering

Hieronder vind je een overzicht van de commissies en welke leden hieraan deelnemen.

De leden van de commissies

Commissie Bestuur, financiën en organisatie

Technisch voorzitter

 • J.P.C. de Klerk

Leden van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie (BFO):

 • K.M. Bresjer
 • P. Kiela
 • H. Jonker
 • T.C.J.M. Oostvogels
 • S.F. Fekkes
 • L.H.C. de Keijzer
 • C.L.C. van Kretschmar
 • N.J. Dijkshoorn- van Dijk
 • B. van der Veer
 • A.M.F. Jenniskens
 • P.A. Boot
 • Y.L. Lont
 • S.C.P. van Boxmeer
 • M.H.P. Jansen
 • J.A. Heijboer
 • F.J.L. van Kasteren
 • P.J. Hofman
 • H.M. Claassen

Commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit

Technisch voorzitter

 • J.G.M. Schouffoer

Leden van de commissie Waterkwantiteit en Waterkwaliteit (WKK):

 • S.J.W.P. Teerink
 • S.E. Onderdelinden
 • F. Örgü
 • T.C.J.M. Oostvogels
 • A.F. van der Ree
 • P. M.M. Zwinkels
 • T.H.M. van Heijningen
 • M.T.J. van der Burg-van Leeuwen
 • A. Wijbenga
 • L. Zandstra
 • W. Anker
 • M.H.P. Jansen
 • R.H.M. Maaswinkel
 • A.J. Middendorp
 • A.M.C. van Hagen
 • P.J. Hofman
 • A. Jenniskens
 • H.M. Claassen

Commissie Waterveiligheid en Waterketen

Technisch voorzitter

 • P. Kiela

Leden van de commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK):

 • L. Zandstra
 • J.B. Simon
 • J.P.C. de Klerk
 • F. Örgü
 • A.F. van der Ree
 • L.H.C. de Keijzer
 • P.J. Verhage
 • J.B. van den Berg
 • A.C.J. van Winden
 • C.W.M.I. van der Burg
 • E.E. van Hijlckama Vlieg
 • H. Roeten
 • J.G.M. Schouffoer
 • A. Hekman
 • A.C.J. Jans
 • A. Faber
 • P.J. Hofman
 • A. Wijbenga

Gezamenlijke commissie planning & control

De leden en plaatsvervangend commissieleden zijn benoemd in de gezamenlijke commissie planning en control.

Rekeningcommissie

De Rekeningcommissie onderzoekt activiteiten en maakt zo zichtbaar hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig het Hoogheemraadschap van Delfland werkt. De Rekeningcommissie helpt zo bij de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap. Dit doet zij door middel van onafhankelijke onderzoeken.

Leden Rekeningcommissie:

 • P.J. Verhage (voorzitter)
 • A.C.J. van Winden
 • J.B. Simon (vicevoorzitter)
 • J.P.C. de Klerk
 • M.H.P. Jansen
 • J.A. Heijboer
 • E.E. van Hijlckama Vlieg
 • A.M.F. Jenniskens

Plaatsvervangend commissieleden

De leden van de commissies zijn bestuursleden van Delfland en plaatsvervangend commissieleden. De plaatsvervangend commissieleden kunnen de leden van het algemeen bestuur in de commissies vervangen. De plaatsvervangende commissieleden zijn:

Natuurterreinen

 • S.C.P. van Boxmeer

50Plus

 • L.H.C. de Keijzer
 • A.F. van der Ree
 • H.M. Claassen

AWPDelfland

 • F.J.L. van Kasteren
 • A.M.C. van Hagen
 • A. Faber

Water Natuurlijk

 • B. van der Veer
 • C.W.M.I. van der Burg

CU-SGP

 • H. Roeten
 • Y.L. Lont
 • W. Anker

Partij voor de Dieren

 • P.J. Brocke

CDA

 • A. Hekman
 • R.H.M. Maaswinkel
 • P.M.M. Zwinkels

PvdA

 • P.A. Boot
 • S.J.W.P. Teerink