Leden van het Dagelijks Bestuur


Ons dagelijks bestuur wordt gevormd door dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid.

dr. P.H.W.M. Daverveldt (Piet-Hein)

dr-p-h-w-m-piet-hein_daverveldt_dijkgraaf_
Dijkgraaf
pdaverveldt@hhdelfland.nl06 15 07 83 37

De volledige portefeuille-indeling wordt in de week van 5 juni 2023 week bekendgemaakt.

Ambtsgebonden Bezoldigd
Bestuurslid Stichting Schilthuisfonds Nee
Bestuursvoorzitter Waterschapshuis Nee
Lid van het Topteam Topsector Water & Maritiem Nee
(Technisch) Voorzitter Aquon Nee
Bestuurslid Vereniging Zuid-Hollandse Waterschappen Nee
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Lid van NL Academy Technology & Innovation Nee
Lid van comité van aanbeveling Delft Chamber Music Festival Nee

ing R. Tieman (Robbert)

r-robert_tieman_bbb_1
Hoogheemraad
rtieman@hhdelfland.nl015 260 81 08

Waterketen. De volledige portefeuille-indeling wordt in de week van 5 juni 2023 week bekendgemaakt.

Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Manager public Affairs bij VNO-NCW in Den Haag Ja

P. Ouwendijk (Peter)

p-peter_ouwendijk_vvd_ (1)
Hoogheemraad
pouwendijk@hhdelfland.nl06 20 60 28 82

Waterveiligheid & Financiën. De volledige portefeuille-indeling wordt in de week van 5 juni 2023 week bekendgemaakt.

Ambtsgebonden Bezoldigd
Lid van de adviescommissie Glastuinbouw (Gemeente Westland) Nee
Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Bedrijfsadviseur/consultant bij Ellmax BV te ’s-Gravenzande Ja
Bestuurslid bij Reddingsbrigade Nederland te IJmuiden Nee
Voorzitter financiële commissie bij NOC-NSF te Zeist Nee
Lid financiële commissie bij VVD te Den Haag Nee
Voorzitter bestuur Vereniging Regio Water (VRW) Nee
Voorzitter Club Holland Nee

drs. M.E.H. Koop (Manita)

gs_portretten_085
Hoogheemraad
mkoop@hhdelfland.nl06 20 97 25 00

Waterkwantiteit. De volledige portefeuille-indeling wordt in de week van 5 juni 2023 week bekendgemaakt.

Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Secretaris, Pax RK Begraafplaatsen – Den Haag Ja
Lid Raad van Toezicht Businessclub Theater de Veste te Delft Nee
Adviseur Helomapark management in Den Haag Ja
Voorzitter VvE Phoenixstraat Nee
Voorzitter Stichting Groen Doen in de Klas Nee

drs. S.C.P. van Boxmeer (Stijn)

s-c-p-stijn_van_boxmeer_natuurterreinen_
Hoogheemraad
svanboxmeer@hhdelfland.nl06 50 09 98 48

Waterkwaliteit. De volledige portefeuille-indeling wordt in de week van 5 juni 2023 week bekendgemaakt.

Niet Ambtsgebonden Bezoldigd
Faculteitssecretaris faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen bij de TU Delft Ja

ir. P.C. Janssen (Pieter)

p-c-pieter_janssen_secretaris-directeur_
Secretaris-directeur
pcjanssen@hhdelfland.nl06 22 94 64 87

Pieter Janssen is secretaris van het dagelijks én algemeen bestuur van Delfland. De secretaris is geen lid van beide besturen, wel geeft hij advies.