Bestuur en democratie


Delfland is een waterschap en is dus een ‘functionele democratie’. Dit betekent dat we een overheid zijn met een beperkte taak. Onze taak bestaat uit de zorg voor de veiligheid van water, de hoeveelheid en kwaliteit van water en het zuiveren van afvalwater. Voor het bestuur van een hoogheemraadschap gelden verschillende regels en afspraken.

gracht met aan twee kanten grachtenpanden

Algemeen bestuur en dagelijks bestuur

Net als een gemeente of provincie, bestaat ons bestuur uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Dat heet de verenigde vergadering (VV). Het dagelijks bestuur bestaat uit dijkgraaf en hoogheemraden (D&H).

Monistisch stelsel

Het waterschap heeft een monistisch stelsel. Monistisch betekent dat hoogheemraden (dagelijks bestuurders) onderdeel blijven uitmaken van het algemeen bestuur. Daarmee behouden zij hun zetel en stemrecht bij vergaderingen van de VV. De hoogheemraden mogen dus meestemmen over hun 'eigen' voorstellen. Dit is anders dan bij een gemeente of provincie.

Bestuursperiode

Het algemeen bestuur wordt voor een periode van vier jaar gekozen. Het dagelijks bestuur is een onderdeel van het algemeen bestuur en blijft ook vier jaar aan.

Democratisch gekozen bestuur

Woon je in Delfland, dan heb je belang bij het werk wat wij doen. Je betaalt waterschapsbelasting en mag meebeslissen over het doen en laten van Delfland in de vorm van stemrecht. Ook kun je je kandidaat stellen voor een zetel in het algemeen bestuur.

Eén keer in de vier jaar zijn er verkiezingen. Iedereen die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder is, mag zijn of haar stem uitbrengen. Dat geldt ook voor niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Bevoegdheden bestuur

Wil je weten welke bevoegdheden de VV en D&H hebben?

Bekijk het overzicht van bevoegdheden van VV en D&H

Wil je weten hoe onze vergaderkalender eruit ziet?

Bekijk onze vergaderkalender