Woo-verzoeken


Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. Vanaf 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden.

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken en zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen.

Op deze pagina vind je Woo-verzoeken en (een aantal) Wob-verzoeken die aan Delfland zijn gedaan. De verzoeken zijn geanonimiseerd, dat wil zeggen dat er geen namen in staan. Hieronder staan de beschikkingen, zonder de openbaar gemaakte documenten. Als je die wil inzien, kun je die opvragen via onderstaand mailadres.

Wij zijn graag open en transparant. Ook in de besluitvorming. Daarom plaatsen we op onze website nieuwsberichten, publicaties en officiële bekendmakingen. Als je meer wil weten over beleid en uitvoering, kun je vragen om bepaalde overheidsinformatie openbaar te maken. Dit heet vanaf nu een Woo-verzoek.

Woo-verzoek indienen

Dit Woo-verzoek kun je sturen aan:

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. afdeling Communicatie en Klantcontact
Postbus 3061
2601 DB Delft
Of je mailt het naar: loket@hhdelfland.nl

Wob-verzoeken overzicht

2019

2018