Watervisie


De Watervisie is één van de instrumenten van Delfland om samen met gemeenten in gesprek te gaan. Delfland spreekt met gemeenten over hun omgevingsvisie en de plek van water in deze visie.

Watervisie als hulpmiddel voor de omgevingsvisie

In de animatie hieronder leggen we uit wat De Watervisie is en hoe een gemeente deze kan gebruiken bij het opstellen van de omgevingsvisie.

De onderdelen van De Watervisie

De Watervisie bestaat uit verschillende onderdelen:

De Watervisiekaart

De visiekaart is een overzichtskaart. Deze schetst voor zes verschillende ontwikkelingen wat we in de toekomst kunnen doen om klaar te zijn voor deze uitdagingen. Bijvoorbeeld: welke maatregelen nemen we in stedelijk gebied om water beter vast te kunnen houden?

Watervisiekaart

Opgavekaarten met perspectieven

Op deze kaarten staat specifieke informatie per gebied. Ze laten voor acht typische gebieden de opgaven zien die met water te maken hebben. Per gebied zijn twee tot vier toekomstperspectieven uitgewerkt. Deze laten mogelijke richtingen zien waarin het gebied zich in de (verre) toekomst kan ontwikkelen. Wat gebeurt er wanneer we meer ruimte geven aan bebouwing? En wat wanneer we juist meer ruimte maken voor water en groen?

kaart Kust

Themakaarten

Op deze kaarten kun je zien waar ontwikkelingen precies spelen en hoe deze ontwikkelingen in elkaar zitten. In welke gebieden is er bijvoorbeeld risico op wateroverlast en waardoor wordt dit veroorzaakt? Waar treedt bodemdaling op? Of hoe ziet de woningbouwopgave eruit?

themakaart

Afspraak maken

Delfland gaat graag samen met de gemeente in gesprek over water in de omgevingsvisie. Bel voor een afspraak óf meer informatie met het Hoogheemraadschap van Delfland op 015 - 260 81 08.

Watervisie

Alle kaarten zijn ook te downloaden: