Inkopen bij Delfland


Delfland koopt jaarlijks voor ongeveer 140 miljoen euro in aan goederen, diensten en werken. Bij ruim 1200 grote en kleinere leveranciers. Denk aan de aanschaf van computers of de bouw van een gemaal.

We dagen leveranciers uit om met de beste en innovatiefste oplossingen te komen. Dit vinden we belangrijk. We willen het beste uit onszelf halen en op een verantwoorde manier met geld van de belastingbetaler omgaan.

Daarnaast letten we bij inkoop op andere zaken die we belangrijk vinden. Bijvoorbeeld het gebruik van duurzame producten, integriteit en het bevorderen van de lokale economie. Meer informatie hierover kun je in ons Inkoop en aanbestedingsbeleid (pdf, 311 kB) vinden. Dit inkoopbeleid kent twee bijlages:

  1. Marktvisie ‘De waterschappen als publieke opdrachtgever’ (pdf, 3.2 MB)
  2. Nota Scheiding van Belang (pdf, 342 kB)

Naast het inkoop- en aanbestedingsbeleid is er ook een beleidsvisie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (pdf, 447 kB). In deze beleidsvisie zijn de speerpunten van Delfland op het gebied van MVI opgenomen. De vijf belangrijkste punten zijn:

  1. Klimaatbewust inkopen
  2. Circulair inkopen
  3. Innovatiegericht inkopen
  4. Social return
  5. Internationale sociale voorwaarden

Inkoopvoorwaarden

Bij alle inkopen gelden inkoopvoorwaarden. Alle waterschappen hebben dezelfde voorwaarden. Dit zorgt voor herkenbaarheid en maakt het voor leveranciers eenvoudiger. In deze inkoopvoorwaarden staan afspraken over de administratieve processen en operationele procedures. Ook zijn de rechten en plichten van het waterschap en de leverancier vastgelegd. De voorwaarden zijn op zo’n manier beschreven dat ze voor meerdere overeenkomsten gebruikt kunnen worden.

Actuele opdrachten van Delfland

Alle Europese en nationale aanbestedingen worden elektronisch aangekondigd. De aankondigingen worden geplaatst op www.tenderned.nl. TenderNed is een online platform voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in een opdracht, krijgen via TenderNed op dezelfde manier hun informatie. Hierdoor heeft ieder bedrijf een gelijke kans op de opdracht.

Voor alle opdrachten die op TenderNed staan verloopt het aanbestedingsproces volledig digitaal, van vooraankondiging tot inschrijving en gunning.

Opdrachten voor veel voorkomende inhuur worden bij Delfland via een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) aanbesteed. Hoe je je voor dit systeem kunt aanmelden, staat in de aankondiging die op TenderNed is gepubliceerd. Het aanbestedingsproces voor inhuur via het DAS vindt plaats via Mercell.