Waterschapsverordening


In de waterschapsverordening staan de regels om de sloten, vaarten, plassen en dijken in het gebied van Delfland te beschermen. Met de verordening kan Delfland nagaan of voor een activiteit een vergunning nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een steiger aanleggen, een dijk ophogen of een duiker in een sloot maken.

Per 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet en daarmee ook de waterschapsverordening. De waterschapsverordening vervangt de Keur en de Algemene Regels van Delfland.

Waterschapsverordening

Die Keur en Algemene regels zijn zoveel mogelijk zonder inhoudelijke wijzigingen overgezet naar de waterschapsverordening. Daarnaast zijn een aantal onderdelen toegevoegd, bijvoorbeeld omdat het Rijk heeft bepaald dat een onderwerp van het Rijk naar de waterschapsverordening moet worden overgezet. Of omdat een deel van de regelgeving die nu door het Rijk wordt vastgesteld, onder de Omgevingswet door de waterschappen worden vastgesteld. Bij deze onderdelen heeft Delfland zich zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande wetgeving of beleid dat al vastgesteld is.

Nieuwe omgevingsloket

In het nieuwe omgevingsloket kan vanaf 1 januari 2024 elke initiatiefnemer aan de hand van een aantal vragen controleren wat voor een activiteit  moet gebeuren. Voor elke activiteit op een bepaalde locatie wordt duidelijk of dan vergunning nodig is,  kan worden volstaan met een melding of dat de activiteit toestemmingsvrij is. De waterschapsverordening is in het nieuwe omgevingsloket te vinden als document of te raadplegen via regels op de kaart.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je een vraag over de waterschapsverordening? Dan kun je contact opnemen > 015 260 81 08. Je kunt je vraag ook mailen naar loket@hhdelfland.nl.