Beleid


Projecten en aanvragen voor vergunningen beoordelen we aan de hand van ons beleid en de regels. Ook de projecten die we vanuit Delfland zelf uitvoeren.

gracht met aan twee kanten grachtenpanden

Beleid

Het bestuur stelt doelen. De manier waarop en waarmee we deze doelen willen bereiken, leggen we vast in beleidsdocumenten. Hierin staat de koers voor het uitvoeren van onze plannen. Het geeft inzicht in wat je van ons kunt verwachten.

Beleid over stevige dijken en juiste waterpeil

In ons Algemeen Waterkeringenbeleid staat hoe wij onze duinen en dijken beschermen. Dat zijn algemene uitgangspunten. Wateroverlast beperken we door te zorgen dat onze gemalen voldoende water kunnen afvoeren. Of door ruimte te maken waar we water tijdelijk kunnen opslaan. Ruimte voor water ontstaat bijvoorbeeld door de aanleg van waterbergingen. Dit is vastgelegd in de beleidsnota Beperken en voorkomen wateroverlast. Het behouden van zo’n berging is belangrijk. In het beleid staan dan ook uitgangspunten voor het onderhoud en beheer. Ook de kwetsbaarheid van het gebied voor extreme neerslag is bepaald en vertaald naar een langetermijnstrategie wateroverlast ‘Wapenen tegen extreme neerslag’ (pdf, 7.6 MB).

Beleid over schoon water

In ons beleid over schoon water staat dat wij de waterkwaliteit willen verbeteren en welke middelen we daarvoor inzetten. Bijvoorbeeld met de aanleg van natuurvriendelijke oevers. In het beleid staat onder andere wat een natuurvriendelijke oever precies is. Ook kun je er in lezen waar we die het liefst zien en hoe we die onderhouden. Doelen voor het zuiveren van afvalwater zijn bijvoorbeeld het zoeken naar een nieuwe bestemming van het gezuiverde water.

Werken rondom een vaarweg

Wil je werkzaamheden uitvoeren in, op of boven een watergang die ook een vaarweg is, dan dien je rekening te houden met een aantal extra regels.

Rekening houden met het vaarverkeer

Op de vaarkaart (lees hier meer over vaarvergunningen) kun je zien welke watergangen aangewezen zijn als vaarweg. Voor deze wateren geldt dat je rekening moet houden met het vaarverkeer. Dit betekent dat werkzaamheden rondom deze watergangen zoveel mogelijk buiten het vaarseizoen moeten plaatsvinden. Ook moeten stremmingen van de doorvaart geregeld moeten worden met Delfland. Verder mag de doorvaartmogelijkheid niet beperkt worden. Bij het vervangen of aanleggen van nieuwe bruggen zal de hoogte en breedte minimaal vergelijkbaar zijn met de oude maten.

Meer informatie en algemene regels

Ga je aan het werk in of rondom het water? Controleer in de Waterschapsverordening met welke wet- en regelgeving je te maken hebt.

Visie

Nota's