De Omgevingswet


Vanaf 1 januari 2024 geldt De Omgevingswet.

Wat houdt de Omgevingswet in?

Onze leefomgeving vraagt om een ruime blik. Voor wonen en werken. Voor mens en dier. Voor nu en in de toekomst. Ons gebied moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan ideeën van inwoners en ondernemers. Wat een gebied nodig heeft staat dan ook centraal in de Omgevingswet. Met als uitgangspunt: minder regels, meer samenhang en meer overzicht.

Onder de Omgevingswet is er meer ruimte voor participatie. En er is voor inwoners en ondernemers dan één Omgevingsloket. Hierin werken de overheden samen en zijn er heldere spelregels voor vergunningaanvragen en initiatieven.

Wat verandert er met de Omgevingswet?

In eerste instantie merk je waarschijnlijk niets van de Omgevingswet. Maar wanneer je  bijvoorbeeld een steiger wilt aanleggen, dan gaat dat onder de Omgevingswet anders dan nu. Je zoekt dan namelijk de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket controleer je of je een vergunning nodig hebt, en deze kun je ook direct aanvragen.

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat gemeente en waterschap participatiebeleid opstellen zodat inwoners weten hoe de gemeente of het waterschap met participatie om gaat. Daarnaast stimuleert de Omgevingswet dat mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) aan participatie te doen. Als voor het idee of plan een vergunning nodig is, moet de aanvrager aangeven of hij/zij de omgeving bij de plannen betrokken heeft, hoe dat is gedaan en wat met de inbreng is gedaan.

Meer informatie