Project S.C.H.O.O.N.


Project S.C.H.O.O.N. is een project van gemeente Vlaardingen en Maassluis. De hoofdrolspelers: een zoetwaterfabriek en een waterharmonica. Wij maken het gezuiverde afvalwater nog wat schoner, zodat het hergebruikt kan worden in de sloten en vaarten. Dit project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland.

De zoetwaterfabriekweiland wolken hoog bovenaanzicht

Op de afvalwaterzuivering ‘De Groote Lucht’ in Vlaardingen wordt jaarlijks ongeveer 25 miljard liter afvalwater van bedrijven en huishoudens schoongemaakt. Daarna voeren we het water af naar de Nieuwe Waterweg (’t Scheur). Daar vandaan stroomt het naar de Noordzee. Zoet water naar de zee, dat is eigenlijk verspilling. Met de pilot zoetwaterfabriek hebben we onderzocht hoe we het afvalwater nog schoner kunnen krijgen. De beste techniek hiervoor is het gebruik van ozon en zand. Daarmee maken we het water schoon en halen we er zwevende deeltjes, medicijnresten en meststoffen uit.

De waterharmonica

De volgende stap in het project S.C.H.O.O.N. is om dit schone, maar ‘levenloze’ water uit de zoetwaterfabriek weer nieuw leven in te blazen. Daarvoor richten we het gebied rondom het Vlaardingse natuurgebied De Rietputten in als waterharmonica. Er komt een rietmoeras, aangelegd met riet uit de omgeving. Vervolgens wordt het water uit de zoetwaterfabriek op een zigzaggende manier (zoals bij een harmonica) door dit gebied geleid. Het loopt zo door het rietmoeras en langs de waterplanten. Op deze manier is het water lang genoeg in het gebied om ‘de natuur’ (de ecologie) zijn werk te laten doen. We maken er weer natuurlijk water van. Zo krijgt het water uit de zoetwaterfabriek zo’n hoge kwaliteit, dat het kan worden ingezet in sloten en vaarten. Het kan daarnaast worden gebruikt in bijvoorbeeld de zwemplas van de Krabbeplas.

Blauwalg bestrijden

Bij de Krabbeplas in Vlaardingen is het heerlijk genieten en recreëren. Afgelopen jaren wilde de blauwalg dat recreatieplezier nog weleens bederven. Deze alg is moeilijk te bestrijden en schadelijk voor mens en dier. In de laatste stap van het project S.C.H.O.O.N. wordt het water uit de zoetwaterfabriek en de waterharmonica gebruikt om de Krabbeplas (de zwemplas bij het paviljoen) door te spoelen. Dat veroorzaakt stroming en daar houdt de blauwalg niet van. Door het doorspoelen met het extra schone water, verwijderen we bovendien de hoeveelheid voedingsstoffen uit het water, die voor groei van de blauwalgen zorgen. Zo wordt het water op twee manieren minder aantrekkelijk voor de blauwalg. Het resultaat: vaker schoon zwemwater, dat bestaat uit de ‘natuurlijke ingrediënten’. Dat is hoe we ons open zwemwater graag zien.

Viervoudig resultaat

Met het project S.C.H.O.O.N. werken we aan vier van onze belangrijkste taken.

  • We werken aan schoon oppervlaktewater. Hierbij proberen we nu al zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige wet- en regelgeving over medicijnresten en andere stoffen in afvalwater.
  • We zorgen dat er voldoende water is, ook wanneer het langere tijd droog is. Dit doen we door het water te hergebruiken.
  • Project S.C.H.O.O.N. kan een natuurlijke oplossing zijn voor de bestrijding van blauwalg.
  • Met S.C.H.O.O.N. dragen we bij aan het opnieuw inrichten van het gebied rondom de aanleg van de Blankenburgverbinding (natuurcompensatie). Ook dragen we met onze Rietputten én impuls aan de kwaliteit van het zwemwater bij aan de recreatiemogelijkheden van de omgeving.

Nieuw Waterland

Het project S.C.H.O.O.N. is onderdeel van het kwaliteitsprogramma 'Nieuw Waterland'. Dit is een bijzondere samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, het Recreatieschap, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen. Het wordt geleid door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

'Nieuw Waterland' staat voor de herinrichting van het gebied rond de Blankenburgverbinding – de nieuwe tunnel onder Nieuwe Waterweg die Vlaardingen (A20) met Rozenburg (A15) verbindt. Het programma omvat het Oeverbos, natuurgebied de Rietputten, de Krabbeplas en de groenzomen bij Rozenburg en Vlaardingen. Bewoners kunnen hier straks voluit genieten van fiets- en wandelpaden, schoon water en mooie natuur.

Waterinnovatiprijs 2016

Het project S.C.H.O.O.N. won de Waterinnovatieprijs 2016, de ‘Oscar van de watersector’, in de categorie Schoon Water. De jury was enthousiast over de besparing van zoet water door de extra zuivering. Ze waren positief over de mogelijkheid om het water te hergebruiken, zoals voor bestrijding van de blauwalg.


Nieuw Waterland

Het project S.C.H.O.O.N. is onderdeel van het kwaliteitsprogramma 'Nieuw Waterland'. Dit is een bijzondere samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, het Recreatieschap, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen. Het wordt geleid door Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).