Voortgang project S.C.H.O.O.N.

3 juni 2022

Het algemeen bestuur van Delfland heeft op 2 juni het besluit genomen om de voorgenomen bouw van een Zoetwaterfabriek op AWZI De Groote Lucht uit te stellen en met partners in het project Nieuw Waterland te onderzoeken welke doelen van het project S.C.H.O.O.N. op welk moment kunnen worden gerealiseerd.

In het project S.C.H.O.O.N. wil Delfland in een Zoetwaterfabriek gezuiverd afvalwater extra schoonmaken zodat het kan worden ingezet in het gebied. Dat extra schone water kunnen wij goed gebruiken in tijden van droogte. Het schone water wordt bovendien via een waterharmonica naar de Krabbeplas geleid, waardoor daar de overlast door blauwalg wordt teruggedrongen. Deze waterharmonica is onderdeel van de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding.

Voor het extra schoon maken van het water is een Zoetwaterfabriek ontworpen die een deel van het gezuiverde water op AWZI De Groote Lucht kan na-zuiveren met ozon. Met deze techniek worden microverontreinigingen als medicijnresten en bestrijdingsmiddelen goed uit het water gehaald.

Bij het behandelen van water met ozon wordt in het water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Omdat er geen Nederlandse norm was voor bromaat, is Delfland bij het ontwerp van de Zoetwaterfabriek uitgegaan van de Zwitserse norm. Zwitserland is het land met de meeste ervaring met deze techniek.

Onlangs is door het ministerie van I&W een Nederlandse norm vastgesteld voor bromaat in oppervlaktewater. Deze is veel strenger dan de Zwitserse. Ook is bromaat aangemerkt als zeer zorgwekkende stof.

Het extra schone water uit de Zoetwaterfabriek zoals die door Delfland is ontworpen, kan niet voldoen aan de Nederlandse norm. Omdat bromaat een zorgwekkende stof is, is het ook niet wenselijk deze op het oppervlaktewater te brengen. Op de huidige AWZI is onvoldoende ruimte en capaciteit voor een alternatieve techniek. Bovendien is deze zuivering is aan het einde van zijn levensduur. Deze zomer besluit Delfland over of deze zuivering grootschalig wordt gerenoveerd of dat een nieuwe zuivering wordt gebouwd op een andere locatie

Het algemeen bestuur van Delfland heeft ermee ingestemd om de productie van extra schoon zoet water mee te nemen in de toekomstplannen voor de te vernieuwen/nieuwe AWZI De Groote Lucht en om samen met de partners in Nieuw Waterland uit te werken hoe en wanneer de overige doelen van S.C.H.O.O.N. kunnen worden behaald.