Klein onderhoud in rietmoeras in Vlaardingen

7 september 2022

Op de plek van de Rietputten in Vlaardingen, waar Delfland in het kader van het project Nieuw Waterland een waterharmonica wil realiseren, voeren we komende weken enkele onderhoudswerkzaamheden uit in een van de rietmoerassen.

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van wilgenopschot, grondwerk aan stromingsdijkjes in het rietmoeras om onderhoud goed uit te kunnen blijven voeren en het plaatselijk ophogen van een aantal dijkjes. We doen dit werk nu om het rietmoeras goed in stand te kunnen houden tijdens de komende (natte) winterperiode.

De onderhoudswerkzaamheden gebeuren volgens afspraken die we hebben met Staatsbosbeheer.

Nieuwe norm bromaat

In 2021 werd de aanbesteding van de waterharmonica tijdelijk teruggetrokken nadat de rijksoverheid aangaf een nieuwe norm voor bromaat in te lozen water vast te stellen. Inmiddels is bekend dat de norm streng is en is bromaat aangemerkt als zeer zorgwekkende stof. Het extra schone zoete water kan hierdoor niet meer op de huidige AWZI De Groote Lucht gemaakt worden. Het algemeen bestuur van Delfland heeft ermee ingestemd om de productie van extra schoon zoet water mee te nemen in de toekomstplannen voor de te vernieuwen/nieuwe AWZI De Groote Lucht en om samen met de partners in Nieuw Waterland uit te werken hoe en wanneer de overige doelen van S.C.H.O.O.N. kunnen worden behaald. Er is nog geen duidelijkheid over het vervolg van de Waterharmonica. Dit verwachten we dit najaar.

S.C.H.O.O.N.

Met het project S.C.H.O.O.N. draagt het Hoogheemraadschap van Delfland bij aan Nieuw Waterland: het kwaliteitsprogramma rondom de Blankenburgverbinding. Voor S.C.H.O.O.N. gaat Delfland op AWZI De Groote Lucht een deel van het afvalwater extra schoon maken in een zoetwaterfabriek, zodat het via een waterharmonica via de Krabbeplas het gebied in kan. De waterharmonica draagt bij aan de natuurcompensatie voor de Blankenburgverbinding, het schone water aan de zwemwaterkwaliteit in de Krabbeplas en aan meer zoet water in tijden van droogte.