Waterharmonica in fasen aangelegd

14 december 2022

Het college heeft ingestemd met het gefaseerd aanleggen van de Waterharmonica in Vlaardingen. Dit in het kader van Nieuw Waterland, het kwaliteitsprogramma van de Blankenburgverbinding en het project S.C.H.O.O.N..

In dit project zou Delfland extra gezuiverd water van AWZI De Groote Lucht de Waterharmonica en de Krabbeplas inzetten in het gebied in tijden van droogte. Het extra schoon maken van het water zou gebeuren door nabehandeling met ozon. Omdat bromide dat al in het water zit, daarbij wordt omgezet in bromaat en bromaat recent is aangemerkt als zeer zorgwekkende stof is hiervan afgezien. Op de huidige zuivering is geen ruimte en capaciteit om het water op een andere manier extra schoon te maken.

Met de partners in Nieuw Waterland is gekeken wat dit betekent voor de Waterharmonica. Besloten is om deze toch aan te leggen en deels voor te bereiden op de toekomstige aanvoer van extra schoon water. Concreet betekent dit dat het grondwerk inclusief de aanleg van de stuwen en de rietmoerassen in de komende paar jaar uitgevoerd gaat worden. De aansluiting op de nieuwe zuivering en de automatisering van de stuwen gebeurt net voordat er water vanuit de opvolger van de AWZI de Groote Lucht komt.

AWZI De Groote Lucht is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen. Als de opvolger van AWZI De Groote Lucht extra schoon zoet water kan leveren, wordt de Waterharmonica daarvoor verder geschikt gemaakt.

De Waterharmonica wordt een mooi en bijzonder groen gebied dat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en de biodiversiteit. Het werk start naar verwachting eind 2024.