Besluit nieuwe afvalwaterzuivering helpt project S.C.H.O.O.N.

7 november 2023

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft op donderdag 12 oktober 2023 ingestemd met de bouw van een nieuwe afvalwaterzuivering op het bedrijventerrein Vergulde Hand West in Vlaardingen. Dit besluit helpt bij het bereiken van de doelstellingen van project S.C.H.O.O.N. Hiermee wordt het alsnog mogelijk om water van de zuivering extra schoon te maken en te gebruiken in tijden van droogte. Door het extra gezuiverde water via de waterharmonica in de Krabbeplas te laten stromen levert Delfland met project S.C.H.O.O.N. een bijdrage aan de natuurontwikkeling rondom de Blankenburgverbinding en de waterkwaliteit in de Krabbeplas.

Vorig jaar heeft Delfland bericht over het besluit van het algemeen bestuur om de voorgenomen bouw van de Zoetwaterfabriek op AWZI De Groote Lucht uit te stellen. Het extra schone water uit de Zoetwaterfabriek zoals die eerder door Delfland was ontworpen, kon niet voldoen aan de nieuwste normen voor bromaat. Op de huidige zuivering was onvoldoende ruimte en capaciteit om met een andere zuiveringstechniek het water extra schoon te maken. Bovendien was de bestaande zuivering aan het einde van zijn levensduur. Besloten is om de productie van het extra schone zoete water mee te nemen in de toekomstplannen van een volledig nieuw te bouwen afvalwaterzuivering.

Waterharmonica

Het besluit van Vlaardingen om in te stemmen met een nieuwe zuivering op het bedrijventerrein Vergulde Hand West maakt het mogelijk dat Delfland op volle kracht vooruit kan met de voorbereidingen hiervoor. Door het extra zuiveren van het water mee te nemen in het ontwerp van de nieuwe zuivering wordt het alsnog mogelijk dat het extra gezuiverde water door de waterharmonica gaat stromen.

Daarmee draagt het besluit van Vlaardingen bij aan de doelstellingen van project S.C.H.O.O.N. om extra schoon water in te zetten in tijden van droogte. Dit extra water is daarnaast nodig om van de waterharmonica een mooi rietmoerasgebied te maken dat ook als natuurcompensatie geldt voor de aanleg van de Blankenburgverbinding. Het extra gezuiverde water krijgt door de waterharmonica weer zijn natuurlijke waarden en voorkomt bovendien het ontstaan van blauwalg door het in de Krabbeplas te laten stromen.

Wanneer de nieuwe zuivering klaar is, wordt de waterharmonica verder geschikt gemaakt voor het ontvangen en doorvoeren van het schone zoete water. Meer informatie over de aanlegfasen van de waterharmonica is te vinden in het bericht Waterharmonica in fasen aangelegd.


Meer informatie