Stimuleringsregeling


De stimuleringsregeling lokaal water is gesloten. Heb je een aanvraag gedaan en wil je de subsidievaststelling downloaden? Stuur dan een verzoek tot vaststelling in.

Stuur verzoek tot vaststelling in

Over de regeling

De focus ligt vooral op verbetering van de waterkwaliteit in grote wateren, zoals de West- en Oostboezem. Maar Delfland heeft ook veel kleine wateren. Die zijn van invloed op de waterkwaliteit in grote wateren. Kleine wateren liggen vooral in woonwijken, tussen weilanden en kassen of zijn onderdeel van een natuur- of recreatiegebied. Met elkaar zorgen we ervoor dat de lokale waterkwaliteit niet verslechtert, maar er is meer nodig. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we jou bij nodig. In 2019 stellen we geld beschikbaar voor initiatieven van gemeenten, particulieren, agrariërs en natuurbeheerorganisaties die bijdragen aan verbetering van de lokale waterkwaliteit.