Waterkwaliteitskaart


Delfland meet het water om te zien hoe het gaat met de kwaliteit. En omdat we willen weten wat het effect is van de maatregelen die we nemen om de waterkwaliteit goed te houden. Deze gegevens staan nu op een digitale kaart zodat iedereen met ons mee kan kijken.

Bekijk de waterkwaliteitskaart

Bekijk de Waterkwaliteitsrapportage 2022

Schoon water

Water is overal om ons heen. Of het nu gaat om wonen, werken of recreëren. Schoon water is ook van levensbelang. Voor burgers en bedrijven, maar ook voor planten en dieren. Het schoon houden van onze sloten, kanalen en plassen is een van de verantwoordelijkheden van het waterschap. In schoon water leven en groeien verschillende dieren en planten. Delfland zet zich daarom in voor een schone en gezonde waternatuur. Door vervuiling tegen te gaan, de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en de natuur te respecteren en meer ruimte te bieden. Dat maakt leven op en langs het water aangenaam. Ook voor jou!

Sloot met waterplanten en een boerderijtje op de achtergrond

Voor iedereen

Ook al lijkt het alsof dit niet iedereen direct raakt: vervuiling tast ook het water in jouw directe leefomgeving aan. Bijvoorbeeld door dichte krooslagen, blauwalg, stankoverlast en vissterfte. Daardoor is schoon water voor iedereen van belang. Kijk daarom snel hoe het met het water in je omgeving gaat.

Ga naar de waterkwaliteitskaart