Vissen


We willen dat vissen zo goed mogelijk leven in ons gebied. We werken aan een natuurlijke inrichting van het water en gebruiken visvriendelijke pompen bij gemalen. Ook hebben we doelen opgesteld voor vis en visserij. Soms kan het gebeuren dat vissen toch sterven. We leggen de oorzaken hiervan uit.

man kijkt naar sloot naast kas