KRW-programma


Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in heel het beheergebied. Dat is belangrijk voor de natuur, de biodiversiteit, een gezonde en prettige leefomgeving én om te voldoen aan de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water in 2027.

Samen met onze gebiedspartners hebben wij voor de periode 2022-2027 een KRW-programma opgesteld, met een ambitieus maatregelenpakket voor haalbare, realistische doelen die passen bij de eigenschappen van het Delflandse watersysteem.

nez web
Natte ecologische zone