Glastuinbouw


Glastuinbouw heeft invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Bekijk de innovaties en projecten waar we aan werken en de richtlijnen waar je aan moet voldoen.

Beregeningsverbod vanwege bruinrot

Project: Risicogestuurde Aanpak

Project: Gebiedsgerichte aanpak (nazorg)

Zuiveringsplicht

Teeltwisseling

Milieurapportage indienen

Innovaties glastuinbouwsector

Inzet gietwaterbassins: Rainlevelr

Stoppen met lozen