Glastuinbouw


Glastuinbouw heeft invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Bekijk de innovaties en projecten waar we aan werken en de richtlijnen waar je aan moet voldoen.

Milieurapportage indienen

Project: Gebiedsgerichte aanpak

Stoppen met lozen

Teeltwisseling

Zuiveringsplicht

Innovaties glastuinbouwsector

Inzet gietwaterbassins: Rainlevelr

Waterbergende kasdaken