Glastuinbouw


Glastuinbouw heeft invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Bekijk de innovaties en projecten waar we aan werken en de richtlijnen waar je aan moet voldoen.

Risicogestuurde Aanpak

Project: Gebiedsgerichte aanpak (nazorg)

Zuiveringsplicht

Teeltwisseling

Innovaties glastuinbouwsector

Milieurapportage indienen

Stoppen met lozen

Inzet gietwaterbassins: Rainlevelr