Glastuinbouw


Glastuinbouw heeft invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Bekijk de innovaties en projecten waar we aan werken en de richtlijnen waar je aan moet voldoen.

Project: Risicogestuurde Aanpak

Project: Gebiedsgerichte aanpak (nazorg)

Zuiveringsplicht

Teeltwisseling

Milieurapportage indienen

Innovaties glastuinbouwsector

Inzet gietwaterbassins: Rainlevelr

Stoppen met lozen