Kroosonderzoek


Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. De druk op de waterkwaliteit in ons gebied is echter groot. Eén van de zichtbare gevolgen daarvan zijn dikke krooslagen die in voorjaar en zomer op sommige plekken de sloten en grachten bedekken. Niet goed voor het waterleven en ook niet voor de beleving van het water. Samen met gemeenten en onderzoeksinstellingen hebben we onderzoek gedaan naar kroos.

Teken van slechte waterkwaliteit

Kroos hoort bij natuurwater. Ook in gezonde sloten zit kroos. Waar dikke krooslagen een hele watergang afsluiten is de waterkwaliteit niet in orde. De bodem bevat hier te veel voedingsstoffen en het water te weinig zuurstof. De overmatige kroosgroei versterkt dit effect. De plantjes vermeerderen zich in razend tempo en vormen een laag op het water waardoor geen licht meer kan doordringen. Dat heeft gevolgen voor het waterleven eronder. Dit gebeurt vooral in wateren waar weinig wind en stroming is of waar veel waterplanten of obstakels zijn.

Het ad-hoc weghalen van het kroos heeft maar tijdelijk effect: de omstandigheden blijven hetzelfde, en er is geen plan voor als het kroos terugkeert.

Wat kun je dan wel doen?

Dat onderzochten wij op verschillende manieren. Zo voerden wij samen met de gemeente Delft een 2-jarige pilot uit in de grachten van de stad. Wat zijn de gevolgen van kroos? Wat zijn de effecten van bepaalde maatregelen? En wat is de schade aan de ecologie? Bij een andere studie keken we naar de problemen die kroos oplevert in het netwerk van waternatuur van Delfland. Ook zijn er pilots uitgevoerd met buurtbewoners die kroos schepten in buurtsloten.

Kroos succesvol verwijderen is meestal niet iets wat ‘even’ gedaan kan worden. Een doordacht plan, en voldoende tijd en middelen zijn noodzakelijk. Uit de onderzoeken bleek dat kroos handmatig verwijderen een laagdrempelige manier is die succes kan hebben, maar dat dit niet altijd lukt door de snelle kroosgroei. Machinaal zijn er allerlei mogelijkheden waarmee kroos kan worden verwijderd, maar die geven vaak veel verstoring aan het waterleven. Of de machines zijn niet efficiënt genoeg voor het verwijderen van kroos, omdat ze daar niet speciaal voor gemaakt zijn.

De onderzoeksresultaten leiden tot een belangrijke aanbeveling van het rapport: als de keuze gemaakt wordt dat kroos regulier verwijderd wordt, dan moet ingezet worden op de ontwikkeling van machines die gericht, snel en met weinig verstoring veel kroos van kleine waterpartijen kunnen verwijderen.

Kennis delen

Met dit rapport willen wij de opgedane kennis en ervaring over kroos delen. En het gesprek aangaan met gemeenten om opnieuw te kijken wat we kunnen doen tegen kroos. Ook geeft het rapport aanleiding om te onderzoeken of ander onderhoud bij het water leidt tot een betere waterkwaliteit. Denk aan anders maaien of baggeren in combinatie met het terugdringen van voedingsstoffen.

Wat doet Delfland nu aan kroos?

Op dit moment verwijderen we kroos als een kroosdek tot grote overlast leidt, zoals bijvoorbeeld bij stank of vissterfte.

Kroos melden

Ligt er bij jou veel kroos in de sloot of gracht? Dan kun je daar een melding van maken.


Eindrapport kroosonderzoek

De afgelopen jaren hebben wij allerlei onderzoeken gedaan naar kroos, op de gebieden: leren over kroos en de relatie met de omgeving, aanpakken van kroos en kansen met kroos. De hieruit voortgekomen kennis is gebundeld in één rapport: Compilatie onderzoek kroosproblematiek Delfland 2013-2021 (pdf, 8.7 MB).

in het hoofdrapport genoemde onderliggende rapporten:

Bestand: onderliggende rapporten (zip, 95 MB).