Rapportage van de waterkwaliteit


De zorg voor de waterkwaliteit is een van onze kerntaken. We beschermen en stimuleren de waterkwaliteit. Door het aanleggen van nieuwe waternatuur, het terugdringen van bronnen van vervuiling en maatregelen voor vis werken wij aan schoon, gezond en levend water in ons hele gebied. We meten en monitoren de waterkwaliteit voor inzicht in de ontwikkeling ervan en het effect van de maatregelen.

Waterkwaliteit Delfland in 2020 gelijk gebleven, fors meer inzet nodig

De Waterkwaliteitsrapportage van 2020 laat zien dat de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland in 2020 ongeveer gelijk is gebleven. Dat betekent dat alle partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit aan de slag moeten.

waterkwaliteitsrapportage

Werken aan schoon water

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat is belangrijk voor de natuur, een gezonde en prettige leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht in 2027 te voldoen aan de doelen voor de Europese Kader Richtlijn Water (KRW).

Jaarlijkse rapportage

Jaarlijks stellen wij een waterkwaliteitsrapportage op om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water. De rapportage over 2020 laat zien dat over dat jaar geen vooruitgang is geboekt. Dat de positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit zich over 2020 niet heeft voortgezet baart ons grote zorgen.

Verbetering komende jaren

Delfland werkt aan nieuwe plannen om emissies naar het water verder tegen te gaan. Wij verwachten van de glastuinbouw, de gemeenten, de boeren en de omgevingsdiensten in ons gebied dat zij de komende jaren veel steviger de schouders eronder zetten. De gesprekken daarover zijn gestart.

Dashboard waterkwaliteit

Het dashboard waterkwaliteit toont de meest actuele gegevens van de belangrijkste stoffen die wij meten om de waterkwaliteit te bepalen. Het dashboard bevat een handleiding met een uitleg hoe je selecties kunt maken per gebied (polder, gemeente, meetpunt), periode (tot 3 jaar terug) en stofgroep.

Het is een eerste versie die wij het komende jaar doorontwikkelen. Heb je vragen of suggesties, geef dit dan door via loket@hhdelfland.nl.