Rapportage van de waterkwaliteit


De zorg voor de waterkwaliteit is een van onze kerntaken. We beschermen en stimuleren de waterkwaliteit. Door het aanleggen van nieuwe waternatuur, het terugdringen van bronnen van vervuiling en maatregelen voor vis werken wij aan schoon, gezond en levend water in ons hele gebied. We meten en monitoren de waterkwaliteit voor inzicht in de ontwikkeling ervan en het effect van de maatregelen.

Waterkwaliteit Delfland stagneert

De verbetering van de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland zet voor het tweede jaar op rij niet door. Dat blijkt uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021.

waterkwaliteitsrapportage

Werken aan schoon water

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat is belangrijk voor de natuur, een gezonde en prettige leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht in 2027 te voldoen aan de doelen voor de Europese Kader Richtlijn Water (KRW).

Een goede waterkwaliteit is voorwaarde voor een gezonde leefomgeving en de biodiversiteit. Wij monitoren de waterkwaliteit en brengen daarover jaarlijks een rapportage uit. Uit de waterkwaliteitsrapportage over 2021 blijkt dat de waterkwaliteit niet vooruit is gegaan. Wij zien nog steeds te hoge gehaltes gewasbeschermingsmiddelen, stikstof en fosfaat en te weinig ondergedoken waterplanten.

Jaarlijkse rapportage

Jaarlijks stellen wij een waterkwaliteitsrapportage op om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water. De rapportage over 2021 laat zien dat over dat de waterkwaliteit in Delfland stagneert. Dit is onacceptabel, er is meer inzet nodig van land- en glastuinbouw, lokale overheden en Rijk.

Dashboard waterkwaliteit

Het dashboard waterkwaliteit toont de meest actuele gegevens van de belangrijkste stoffen die wij meten om de waterkwaliteit te bepalen. Het dashboard bevat een handleiding met een uitleg hoe je selecties kunt maken per gebied (polder, gemeente, meetpunt), periode (tot 3 jaar terug) en stofgroep.

Het is een eerste versie die wij het komende jaar door ontwikkelen. Heb je vragen of suggesties, geef dit dan door via loket@hhdelfland.nl.