Stoppen met lozen


In een gezonde leefomgeving voor mens en dier is het water schoon. Helaas is dit vaak niet het geval. Door te veel kroos en afval in het water, raakt het vervuild. Hierdoor kunnen planten en dieren doodgaan. Het is belangrijk om met elkaar het water zo schoon mogelijk te houden.

buis afvoerwater steekt uit boven sloot

Te veel kroos

In de zomer kan er op veel plekken kroos op het water liggen. Kroos is een natuurlijk verschijnsel. Een beetje kroos op het water is geen enkel probleem. Maar het wordt wel een probleem als kroos een dikke, dichte laag vormt. Dan gaat het vaak bedorven ruiken en kan er geen zuurstof meer in het water komen. Dat betekent dat vissen en planten dood kunnen gaan.

Geen afval in het water

Zo schoon als het water is dat wij drinken, zal de sloot nooit worden. Dat hoeft ook niet. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat het water zo schoon mogelijk is. We kunnen niet voorkomen dat er stof uit de lucht in het water terechtkomt, of afgevallen bladeren. Wat we wel kunnen doen, is zelf niets bijdragen aan deze vervuiling. Dat betekent dat we geen afval in het water lozen. Dit gaat niet alleen over zwerfafval, vervuild water vanuit de kas telt ook als afval. Het is dus belangrijk om je afval niet in de sloot te gooien of lozen.

Vervuilende stoffen niet zomaar verdwenen

Het water wordt schoner als we stoppen met vervuilen. Dat gaat niet meteen. Want stoffen die eenmaal in het water zitten, zijn niet zomaar verdwenen. Meststoffen als stikstof en fosfaat lossen niet op. Maar als we er geen vervuilende zaken meer bij doen, zal het water vanzelf schoner worden.