Project: Gebiedsgerichte aanpak (nazorg)


Europa stelt eisen aan de kwaliteit van ons water. Om aan deze normen te kunnen voldoen, heeft de glastuinbouwsector met de overheid afspraken gemaakt. Het doel is om vóór 2027 te zorgen dat er bijna geen voedingsstoffen of middelen om de gewassen te beschermen meer in het oppervlaktewater terechtkomen.

landkaart project Gebiedsgerichte aanpak

Waterkwaliteit nauwelijks verbeterd

Door de afspraken die we gemaakt hebben met de overheid, zijn van 2011 tot en met 2013 bijna alle glastuinbouwpercelen binnen Delfland op de gemeentelijke riolering aangesloten. We dachten dat dit zou helpen, maar uit de Waterkwaliteitsrapportage van 2014 bleek dat de kwaliteit van het oppervlaktewater nauwelijks was verbeterd. Ondanks de veranderingen en regels, vinden we toch nog voedingsstoffen en middelen om de gewassen te beschermen in het water.

Project Gebiedsgerichte aanpak

Begin 2014 is Delfland gestart met een nieuwe vorm van controle, het project Gebiedsgerichte aanpak. Deze nieuwe aanpak houdt in dat er in een vast glastuinbouwgebied het oppervlaktewater met mobiele meetapparatuur 24 uur per dag en zeven dagen per week in de gaten wordt gehouden. Ook nemen we kleine beetjes water af en beoordelen we deze. Op deze manier kunnen we ongewenste bronnen van uitstoot opsporen. Daarnaast krijgen alle glastuinbouwbedrijven strenge bedrijfscontroles.

Het project bestaat uit drie fases:

Voorbereidingsfase

 • Polder in kaart brengen (bedrijvenbestand, watersysteem, stroomrichtingen, etc.)
 • Meetplan polder opstellen (wat gaat erin, eruit en wat gebeurt er tussenin?)
 • Alle ondernemers worden uitgenodigd voor een informatieavond (kick-off) in samenwerking met de LTO

Uitvoeringsfase

 • Bedrijfscontroles uitvoeren (in samenwerking met de omgevingsdiensten)
 • Het in de gaten houden van het meetnet (wekelijks) en extra beetjes water afnemen ter controle
 • Controle alle watergangen op locatie
 • Samenwerking met gemeenten (riolering), omgevingsdiensten en NVWA

Nazorgfase (tot twee jaar na uitvoeringsfase)

 • Het in de gaten houden van de waterkwaliteit (maandelijks) + controles
 • Resultatenavond ondernemers
 • Intensief onderzoek naar mogelijke andere bedreigingen voor de waterkwaliteit (lokaal)
 • Meetgegevens beschikbaar stellen (digitaal)