Teeltwisseling


Veel telers geven aan dat er bij de overgang van een oude naar een nieuwe teelt afvalwater wordt geloosd. Dat is niet goed voor de waterkwaliteit. Het is belangrijk om hier bij de teeltwisseling rekening mee te houden. We geven je graag wat handige tips en adviezen.

man bij kas met sloot

Teeltwisseling slecht voor waterkwaliteit

Wanneer telers overgaan van een oude naar een nieuwe teelt, zien we dat we vaker niet aan de kwaliteitseisen van het water voldoen in onze sloten en vaarten. Dit kan er voor zorgen dat we uiteindelijk geen beschermingsmiddelen meer voor de gewassen mogen gebruiken. Daarnaast is het slecht voor de waterkwaliteit.

Het is dus belangrijk om bij de teeltwisseling rekening te houden met de waterkwaliteit. Bij de start van de teelt bijvoorbeeld, komen waterstromen vrij die niet (helemaal) hergebruikt kunnen worden. Wist je dat die stromen ook worden gezien als lozing?

Lees hier tips en adviezen om de teeltwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen.