Innovaties glastuinbouwsector


Samen met de glastuinbouwsector onderzoeken wij bij Delfland mogelijkheden voor het zo goed mogelijk opvangen en benutten van regenwater. Zo gaan we verspilling tegen en voorkomen we overlast.

kassen glastuinbouw in weiland

De gevolgen van regen voor de glastuinbouw

Het vinden van oplossingen voor het opvangen en benutten van regenwater, kan ook voor ondernemers voordelig zijn. Denk maar aan water dat vanaf het kasdek over de rand van de opvangbak spat. Als dit terecht komt op de bodem naast de kas, kan het zorgen voor een te natte bodem. Dat kan de groei van gewassen verstoren. Daarnaast zorgt het opspattend water voor vuil op het glas. Dit zorgt er op den duur ook voor dat er minder licht door het glas heen komt. Wanneer de gietwaterbassins overstorten, komt er in korte tijd veel water terecht in de sloten. Dit kan zorgen voor te hoge waterstanden.

Vasthouden van regenwater

In bebouwd gebied, en met name in glastuinbouwgebieden, komt regenwater snel in goten, bassins en sloten terecht. Als er veel regen valt, kunnen deze wateren overbelast raken. Hierdoor ontstaat wateroverlast. Wij doen ons best om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Ook willen we ervoor zorgen dat het water beter opgevangen wordt. Op die manier kunnen ook we in de toekomst meer water opvangen, als door klimaatverandering de buien steeds heviger worden. Daarnaast kunnen oplossingen ervoor zorgen dat de glastuinbouw ook in de toekomst goed met zoetwater kan werken.

Innovatieve oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen voor de problemen met water. Zo worden er lagen over wegen en parkeerterreinen aangelegd, die water doorlaten. Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van regenwater. Ook wordt gewerkt aan het langzaam doordringen (infiltreren) van regenwater in de bodem. Daarnaast zijn er nog meer oplossingen waar op dit moment aan wordt gewerkt.

Rainlevelr

In Rainlevelr maken tuinders vóór er een zware bui valt, ruimte in hun hemelwaterbassin of silo.

Hoe Rainlevelr precies werkt, lees je hier.

Waterbergende kasdaken

Door schotjes met een klein gaatje tussen de lage delen van het kasdak te plaatsen, wordt water tijdelijk vastgehouden en langzaam naar de sloot of het bassin afgevoerd. Door het langzaam afvoeren van regenwater stijgt het water in de sloot minder snel zodat die niet overstroomt.

Bekijk hier hoe deze waterbergende kasdaken werken.