Sponge: vergroten van de sponswerking in bebouwd gebied


In Europese landen hebben we te maken met een belangrijke vraag rondom water: hoe kunnen we de mogelijkheden om water op te slaan in bebouwd gebied beter maken? In andere woorden: hoe zorgen we ervoor dat ons gebied weer als spons gaat werken? Het programma SPONGE2020 helpt bij het beantwoorden van die vraag en het bereiken van dat doel.

man voor kassen met logo interreg sponge

SPONGE2020

SPONGE2020 is een internationale samenwerking tussen de Nederlandse, Britse en Vlaamse overheden. Samen werken we aan maatregelen om de gevolgen van het veranderende klimaat in (vooral) gebieden met veel inwoners, beter op te vangen.

Europese samenwerking

SPONGE2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het programma Interreg – 2 Seas Mers Zeeën. Dit Europese programma streeft naar meer internationale samenwerking voor doelen waar dat de beste aanpak voor is. Een voorbeeld daarvan is het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Extra belangrijk binnen het SPONGE2020 project is dat mensen zich bewust worden van het probleem. Ook streven we naar samenwerking met alle betrokkenen. Dat zijn bewoners, maar bijvoorbeeld ook woningbouwcorporaties, architecten, stedenbouwkundigen, lokale overheden en belangenverenigingen. Het samen vinden van mogelijke oplossingen, zorgt er voor dat mensen zich bewuster worden van water en de verantwoordelijkheid die we samen dragen.

Wie werken samen in SPONGE2020?

Er werken veel organisaties mee aan SPONGE2020. Hieronder zie je een overzicht van de gemeenten die bijdragen aan het project.

Meewerkende organisaties in Nederland

Meewerkende organisaties in Vlaanderen

Meewerkende organisaties in het Verenigd Koninkrijk

Westland en SPONGE2020

De gemeente Westland en Delfland werken samen met bewoners en bedrijven aan een leefomgeving die aangepast is aan het veranderende klimaat. Buien worden steeds zwaarder en onvoorspelbaarder. De kans op wateroverlast neemt daarom ook toe. Wateroverlast willen we in de toekomst graag verminderen. Daarom werken we aan het benutten van de beschikbare ruimte voor regenwater en het vergroten van de sponswerking van het gebied. Om zo het regenwater langer vast te houden, te infiltreren en te hergebruiken.

Gietwaterbassins

Dankzij de Europese subsidie Sponge hebben wij meer mogelijkheden om te investeren in het uitvoeren van vernieuwende projecten. Een voorbeeld van een project dat wordt betaald met deze subsidie is de inzet van gietwaterbassins. Tuinders gebruiken dit voor het opvangen van regenwater. Met de subsidie kunnen wij ondernemers tegemoet komen in de kosten die zij maken om hun gietwaterbassin aan te passen.

Bekijk de producten die we als project Sponge geleverd hebben


Zelf aan de slag met regenwater

Samen zorgen we dat je zonder veel overlast van regenwater kan wonen in de stad of dorpskern. Wat kun je zelf doen aan het opvangen van vasthouden van regenwater?