Droogte update


Delfland bereidt zich voor op droge tijden

Ieder jaar start in april het droogteseizoen. Dan gaan de temperaturen omhoog waardoor water sneller verdampt, bomen en planten sneller groeien en de vraag naar water toeneemt. De natte periode die achter ons ligt, wekt de indruk dat we ons over een droogte nog geen zorgen hoeven te maken. Toch bereidt Delfland zich nu al voor, want het weer kan zomaar omslaan.

Wateroverlast en tóch droogte: hoe zit dat?

Wateroverlast en droogte: twee weersextremen. Toch komen ze alle twee voor in ons kleine, ‘natte’ Nederland. Ondanks hoogwaterstanden en de vele regenbuien van de afgelopen wintermaanden, bereiden we ons nu al voor op periodes van droogte. Want jaarlijks begint op 1 april het droogteseizoen.

Droogteseizoen 2023

4 augustus 2023 – Delfland schaalt droogtemaatregelen af

De KWA Beraadsgroep heeft besloten dat er geen maatregelen meer nodig zijn om de droogte en daaruit voortkomende verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Dit is het gevolg van de aanhoudende regen: daardoor is het neerslagtekort teruggelopen. Nu het regelmatig regent en er weer meer water door de Rijn stroomt kan Delfland de droogtemaatregelen afschalen.

13 juli 2023 – Waterschappen en Rijkswaterstaat zetten de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) in.

Door het warme weer is ons gebied erg droog. Droogte kan met name in het westen van Nederland, zoals in Delfland, leiden tot indringing van zout water (verzilting). Dit is niet goed voor de natuur en onze leefomgeving. Om verzilting tegen te gaan, zetten waterschappen en Rijkswaterstaat de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) in.

10 juli 2023 – Ook deze week dijkinspecties

De buien van de afgelopen dagen waren een druppel op een gloeiende plaat. Daarom voert Delfland vandaag en morgen weer dijkinspecties uit. In deze video vertelt dijkinspecteur Auke waarom we dat doen.

29 juni 2023 – Zoet water uit het Brielse Meer houdt ons water op peil

De effecten van de droogte in onze regio zijn vooralsnog onder controle. Ondanks de dalende temperaturen en de voorspelde regen, hebben we nog steeds extra zoet water nodig om het waterpeil van onze vaarten en sloten aan te vullen. Dat water halen we uit het Brielse Meer via een leiding onder de Nieuwe Waterweg door. Wil je weten hoe? Kijk dan de video hiernaast.

22 juni 2023 - Start inspecteren dijken vanwege droogte

De droogtegevoelige dijken in ons gebied hebben te leiden onder de aanhoudende droogte. Daarom starten we 26 juni met het inspecteren van de meest gevoelige dijken.

15 juni 2023 - Aanvoer extra zoet water noodzakelijk

Met het aanbreken van het lekkere zomerweer, halverwege mei, kregen we direct te maken met extreem warm en droog weer. Daardoor kampen we nu met een flink neerslagtekort. Delfland voert daarom extra zoet water aan; dit is noodzakelijk om voldoende water in sloten te houden, de waterkwaliteit op peil te houden en om verzilting tegen te gaan.

6 juni 2023 - Water aanvoeren voor drooggevallen sloten

Door de warme temperaturen, verdamping van water en de wind van afgelopen week is het waterpeil in kleine slootjes snel gedaald. Enkele kleine slootjes zijn drooggevallen. Via zogenaamde waterinlaten kunnen we water vanuit de grotere vaarten naar de kleine sloten laten stromen. Enkele waterinlaten bleken verstopt. Onze gebiedsbeheerders zijn direct op de melding afgegaan om de verstopping te verhelpen. Lees verder in ons nieuwsbericht.

21 april 2023 - Zomerpeil ingesteld: verhoging waterpeil voor drogere perioden

Het waterpeil in het gebied van Delfland is geleidelijk opgehoogd. Deze week waren de laatste sloten en vaarten aan de beurt. Daarmee zorgen we voor meer water in de droge periodes. Lees verder in ons nieuwsbericht.

31 maart 2023 - Goede uitgangssituatie droogteseizoen 2023

De uitgangssituatie voor het droogteseizoen in het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland is goed. Dit is gunstig voor de scheepvaart, landbouw en natuur. Lees verder in ons nieuwsbericht.