Start inspecteren dijken vanwege droogte

22 juni 2023

De droogtegevoelige dijken in ons gebied hebben te leiden onder de aanhoudende droogte. Daarom starten we 26 juni met het inspecteren van de meest gevoelige dijken.

De komende periode houden we de conditie van de droogtegevoelige dijken nauwgezet in de gaten. Het inspecteren van de dijken doen we uit voorzorg. Eventuele scheuren merken we in een vroeg stadium op. Deze registeren we in een speciale app. Als dat nodig is, repareren we de scheuren om overlast te voorkomen.

Wanneer spreken we van een droogtegevoelige dijk?

Met een droogtegevoelige dijk bedoelen we een dijk waarvan de ondergrond uit veen bestaat of die (gedeeltelijk) op een veenondergrond ligt. Deze dijken vind je hoofdzakelijk in de gemeenten Midden-Delfland, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Veen heeft de eigenschap bij langdurige droogte te krimpen en minder zwaar te worden. Daardoor kunnen scheuren en verzakkingen in de dijk ontstaan die kunnen leiden tot een afschuiving of een dijkdoorbraak. Vanzelfsprekend doet Delfland er alles aan om dit te voorkomen.

Kom te weten hoe wij speuren naar scheuren