Zomerpeil ingesteld: verhoging waterpeil voor drogere perioden

21 april 2023

Het waterpeil in het gebied van Delfland is geleidelijk opgehoogd. Deze week waren de laatste sloten en vaarten aan de beurt. Daarmee zorgen we voor meer water in de droge periodes.

In elk voorjaar stellen onze peilbeheerders de waterpeilen in volgens het zomerpeil. Het verschil tussen zomer- en winterpeil is per polder verschillend. Dit komt voornamelijk voor in landelijk gebied. In steden en dorpen geldt over het algemeen gedurende het hele jaar een vast waterpeil dat is afgestemd op het gebruik van het gebied.

Voorbereiden op drogere perioden

Door klimaatverandering en hogere temperaturen neemt de watervraag in Nederland toe, terwijl als gevolg van de droogte de beschikbaarheid van water in het voorjaar en de zomer juist afneemt. Hierdoor raakt de vraag en aanbod van water uit balans. Ons watersysteem en de natuur komen dan onder druk te staan. We zien ook dat op jaarbasis de hoeveelheid neerslag toeneemt. Er is op zich dus genoeg water, alleen niet altijd op het juiste moment en op de juiste plaats. Het nu al vasthouden en bufferen van water is dus belangrijk. Dat doen wij als waterschap onder andere met een hoger waterpeil. Iedereen kan deze voorbereidingen op eigen niveau en eigen terrein treffen. Zorg dat regenwater in de grond opgenomen kan worden en vang regenwater op, zodat je het kunt hergebruiken in drogere perioden.

De juiste waterhoogte per peilgebied is vastgelegd in een peilbesluit en kan worden afgelezen op een zogenaamde peilschaal. Het nulpunt van de peilschaal komt overeen met het vastgestelde waterpeil.

Lees hier meer over ons waterpeil:  
Het juiste waterpeil kiezen - Delfland (hhdelfland.nl)