Delfland kan rekenen op zoet water vanuit Lek en Amsterdam-Rijnkanaal

13 juli 2023

Door het warme weer is ons gebied erg droog. Droogte kan met name in het westen van Nederland, zoals in Delfland, leiden tot indringing van zout water (verzilting). Dit is niet goed voor de natuur en onze leefomgeving. Om verzilting tegen te gaan, zetten waterschappen en Rijkswaterstaat de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) in.

“We zijn heel blij met deze extra aanvoer van zoet water. Ook al hebben we op dit moment voldoende zoet water, we blijven de situatie goed in de gaten houden. Want wanneer het neerslagtekort lang blijft aanhouden, kan nog steeds de situatie ontstaan dat we extra maatregelen moeten nemen,” aldus Piet-Hein Daverveldt, dijkgraaf van Delfland.

Op dit moment is er sprake van een neerslagtekort van 180 millimeter. Dit zijn 18 emmers water per vierkante meter. Hierdoor ontstaat er een zoetwatertekort. Heeft ons gebied onvoldoende zoet water beschikbaar? Dan kan er meer zout water via de Nieuwe Waterweg naar binnen dringen, wat bijvoorbeeld schadelijk is voor de natuur.

Voor het gebied van Delfland is de aanvoer vanuit het Brielse Meer nu nog voldoende om het gebied van zoet water te voorzien. Mocht de droogte aanhouden en de watervraag stijgen, dan kunnen we rekenen op extra zoet water uit het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) dat via Rijnland naar Delfland aangevoerd kan worden.

Dijkgraven Rogier van der Sande (Rijnland) en Jeroen Haan (Stichtse Rijnlanden) beelden met emmers uit hoeveel zoet water we tekortkomen in het westen van Nederland.

KWA: verdeling van zoet water

De aanvoer van extra zoet water uit andere delen van Nederland gebeurt dankzij de inzet van de zogeheten Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA). Water wordt dan door de Stichtse Rijnlanden vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek naar Bodegraven aangevoerd. Delfland kan via gemaal Mr. Dr. Th.F.J.A. Dolk in Leidschendam extra zoet water ontvangen vanuit het gebied van Rijnland.

Hoeveel en waarvoor?

Delfland kan vanuit de KWA zo nodig maximaal 2900 liter per seconden inlaten. 1100 liter daarvan kunnen wij doorvoeren naar het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard via de Bergsluis in Rotterdam. Voor de zoetwatervoorziening in ons eigen gebied is er dan nog 1800 liter per seconden beschikbaar. Per dag is dat vergelijkbaar met het volume van 60 olympische zwembaden.

Delfland gebruikt het extra zoete water:

  • om het water op peil te houden. Dat is nodig voor stabiele dijken.
  • om het water op peil te houden voor de natuur zodat die minder schade ondervindt door de droogte.
  • om het gebied voldoende te kunnen doorspoelen met zoet water om verzilting tegen te gaan.

Samenwerking waterbeheerders

De partijen die samen de KWA realiseren zijn de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard in samenwerking met Rijkswaterstaat. De waterbeheerders in de regio weten de zomer goed door te komen door het beschikbare zoet water zorgvuldig te beschermen en te verdelen. Het vraagt creativiteit en samenwerking om ons watersysteem klimaatrobuust te maken.

Wat kun je zelf doen?

Als het regent, vang het regenwater dan op in regentonnen of opvangbakken en sproei je tuin ermee in de avonduren. Dan verdampt het minder snel. Agrariërs en tuinders vragen we om bij gebruik van oppervlaktewater uit grotere vaarten water te halen en niet uit de kleine sloten.

Meer over droogte en wateraanvoer in Delfland? Bekijk de video.