Aanvoer extra zoet water noodzakelijk

15 juni 2023

Met het aanbreken van het lekkere zomerweer, halverwege mei, kregen we direct te maken met extreem warm en droog weer. Daardoor kampen we nu met een flink neerslagtekort. Delfland voert daarom extra zoet water aan; dit is noodzakelijk om voldoende water in sloten te houden, de waterkwaliteit op peil te houden en om verzilting tegen te gaan.

Een neerslagtekort houdt in dat er meer water verdampt dan dat er neerslag valt. Gevolgen: de grond droogt uit, het grondwaterpeil daalt, de waterstanden in sloten dalen en kwaliteit van het water gaat achteruit.

Water van de buren

Delfland kan zoet water aanvoeren om het neerslagtekort te beperken. Dan doen we via een lange buis onder de Nieuwe Waterweg vanuit het Brielse Meer van waterschap Hollandse Delta en nog extra water vanuit de Oostvliet van het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De beschikbare hoeveelheid zoet water gebruiken we onder meer om voldoende water in sloten en vaarten te houden, de dijken stevig te houden, voor het doorspoelen van water om het indringen van zout water tegen te gaan en voor de lokstromen die nodig zijn voor vismigratie.

Zuinig met zoet water

Als het langere tijd droog is, kunnen waterschappen een sproeiverbod instellen. Dit houdt in dat er geen water meer uit de sloten en vaarten gebruikt mag worden om te sproeien. In het gebied van Delfland is dat nu niet nodig omdat wij nog voldoende water vanuit de buurwaterschappen kunnen aanvoeren. In de hogere delen van Nederland daarentegen is de aanvoer van water niet mogelijk en zijn sproeiverboden afgekondigd. Wel roepen wij iedereen op om zuinig met water om te gaan. Gemeenten, tuinders, volkstuinverenigingen en sportclubs die slootwater gebruiken voor het besproeien voor het plantsoen, gras of gewas mogen water halen uit een hoofdvaart. Liever niet uit een kleine sloot om te voorkomen dat deze droogvalt.

Droge dijken

Door het warme weer verdampt het water in de grond en in de dijken. De toplaag van de dijken droogt hierdoor snel uit. We houden droogtegevoelige dijken goed in de gaten. Extra dijkinspecties zijn nu nog niet nodig.

Wat kun je zelf doen?

Als je de planten in je tuin water geeft, doe het dan bij voorkeur in de avond. Dan neemt de plant het beter op en verdampt het water minder snel. Hergebruik hiervoor het liefst ander water, bijvoorbeeld het water waarin je groente wast. Ook voor tuinbezitters geldt: gebruik bij voorkeur geen water uit kleine sloten om je tuin te besproeien. En zie je een droge sloot of signaleer je slechte waterkwaliteit? Meld dit dan bij het ons Loket via 015 - 260 8108 of loket@hhdelfland.nl.

Voor meer informatie over droogte en watertekort kijk hier.