Delfland schaalt droogtemaatregelen af

4 augustus 2023

De KWA Beraadsgroep heeft besloten dat er geen maatregelen meer nodig zijn om de droogte en daaruit voortkomende verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Dit is het gevolg van de aanhoudende regen: daardoor is het neerslagtekort teruggelopen. Nu het regelmatig regent en er weer meer water door de Rijn stroomt kan Delfland de droogtemaatregelen afschalen.

Op 1 april dit jaar startte het droogteseizoen. Na een droge periode liep het tekort aan zoet water dermate op, dat de waterbeheerders van West-Nederland op 12 juli besloten de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) in te schakelen. De KWA is een waterstelsel waarmee in tijden van watertekort zoet water vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal aangevoerd wordt naar de hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard.

De KWA leidt zoet water naar West-Nederland te leiden als de aanvoer van vanuit de Rijn door droogte beperkt is. Deze aanvoer is noodzakelijk voor peilhandhaving en het tegengaan van zoutindringing, verzilting. Voldoende zoet water is belangrijk voor de stabiliteit van dijken, de natuur, glastuinbouw, landbouw en scheepvaart.

Einde maatregelen

Door de overvloedige neerslag van de afgelopen weken zijn die maatregelen niet meer nodig. In het gebied van Delfland hoeven we momenteel weinig water aan te voeren. Het zoutgehalte in onze sloten en vaarten is weer normaal en de watervraag voor peilhandhaving en vanuit de agrarische sector is weggevallen. Dat betekent dat Delfland ook andere droogtemaatregelen, zoals dijkinspecties, zal afschalen.

Inspecties droogtegevoelige dijken

Tijdens de laatste dijkinspecties is gebleken dat de dijken in het gebied van Delfland er relatief goed bij liggen. Vanwege deze positieve bevindingen en het einde van de droogteperiodeeft het Delfland besloten de inspecties te stoppen.

Continu monitoren van de situatie

Hoewel de droogtemaatregelen in Delfland zijn afgeschaald, benadrukt het Hoogheemraadschap dat ze de situatie nauwlettend blijven volgen. Indien nodig, zal Delfland opnieuw maatregelen overwegen.

Meer weten over ons werk in droge tijden?


Gemaal De Aanvoerder in Utrecht. Dit gemaal pompt water uit het Amsterdam Rijnkanaal naar de Leidse Rijn naar West-Nederland.