Droogte update 2022


Wat is droogte?

Bij een langere periode van droogte neemt Delfland maatregelen om het waterpeil op orde te houden, om de stabiliteit van de waterkeringen te waarborgen en voldoende zoet water naar het gebied aan te voeren.

Updates

27 september 2022

De schutbeperkingen voor de beroeps- en recreatievaart in het gebied van Delfland zijn per woensdag 28 september 2022 om 00:00 uur opgeheven. Hiertoe heeft het bestuur van Delfland besloten. Lees verder in ons nieuwsbericht: Droogte: schutbeperkingen scheepvaart opgeheven

19 september 2022

In het gebied van Delfland geldt vanaf dinsdag 20 september 0.00 uur code geel. De Rijnafvoer neemt geleidelijk toe en de watervraag neemt door de kortere en koelere dagen af. Dat houdt in dat de schutbeperkingen die horen bij een feitelijk watertekort (code oranje) worden versoepeld naar maatregelen die horen bij een dreigend watertekort (code geel). Lees verder in ons nieuwsbericht: Droogte: Versoepeling schutbeperkingen scheepvaart

17 augustus 2022

Ondanks de buien die deze week vallen hebben we in het gebied nog steeds te maken met een tekort aan zoet water. Daarom houden we regenwater dat valt zo veel mogelijk vast in bijvoorbeeld waterberging De Wollebrand in Honselerdijk. Die kan bij grote regenval 225.000 m3 water opvangen. Het opgeslagen zoete water helpt ons de komende dagen in onze watervoorziening.

Lees verder in ons nieuwsbericht: Regenwater: vasthouden als het kan, wegpompen als het moet

4 augustus 2022

Door de aanhoudende droogte is er inmiddels sprake van een landelijk watertekort. Verschillende waterschappen, waaronder Delfland, hebben afgelopen periode al maatregelen getroffen (Code oranje: extra schutbeperkingen scheepvaart - Delfland (hhdelfland.nl)). Op dit moment zijn er op landelijk niveau nog geen extra maatregelen nodig. Wanneer de droogte aanhoudt, is het niet uit te sluiten dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Lees verder in ons nieuwsbericht: Landelijk watertekort, update Delfland.

28 juli 2022

Op 25, 26 en 27 juli hebben er extra dijkinspecties plaatsgevonden. Wij zijn begonnen bij de meest droogtegevoelige dijken. Het gaat hier om ongeveer 20 kilometer aan dijken in Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Bij de inspecties is gebleken dat deze dijken op dit moment in goede conditie zijn. We blijven de situatie in de gaten houden.

25 juli 2022

In verband met de aanhoudende droogte starten wij vandaag met extra controles van de droogtegevoelige dijken in ons gebied. Lees hier het volledige bericht.

21 juli 2022

Doordat de afvoer van de Rijn snel blijft dalen en vanwege het neerslagtekort, geldt vanaf 21 juli code oranje in het gebied van Delfland. Dit betekent dat er meer vraag is naar zoetwater dan er maximaal aangevoerd kan worden. Ook is er onvoldoende zoetwater om verzilting tegen te gaan. Daarom neemt Delfland aanvullende maatregelen om de zoutindringing te beperken. Vanaf dinsdagochtend 26 juli om 00:00 uur kan de beroeps- en recreatievaart beperkt gebruik maken van de Parksluizen in Rotterdam. De Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen zijn voor de recreatievaart volledig gestremd.

Lees verder in ons nieuwsbericht: Code oranje: extra schutbeperkingen scheepvaart - Delfland (hhdelfland.nl)

19 juli 2022

In het gebied van Delfland geldt code geel. Er is dan sprake van een dreigend watertekort. Om de inlaat van zout water te beperken, beperkt Delfland het schutten voor de recreatievaart. Dit houdt in dat vanaf donderdagochtend 21 juli om 00:00 uur de recreatievaart minder gebruik kan maken van: de kleine sluis van de Parksluizen in Rotterdam, de Buitensluis in Schiedam en de Vlaardinger Driesluizen in Vlaardingen. Lees het hele nieuwsbericht: Droogte: vanaf donderdagochtend om 00:00 uur beperkt gebruik sluizen recreatievaart.

14 juli 2022

Het Rijk en vier waterschappen hebben op woensdag 13 juli besloten om extra maatregelen in te zetten om de dreiging van verzilting in West-Nederland het hoofd te bieden.

Door inzet van de zogeheten Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) wordt in het gebied van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zoetwater uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. Dit betekent dat Delfland via een stelsel van watergangen, stuwen en gemalen vanaf volgende week extra zoetwater ontvangt vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit water wordt deels gebruikt om in de zoetwaterbehoefte van Delfland te voorzien. Een deel wordt doorgevoerd naar het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard.

Lees hier het gehele nieuwsbericht: Delfland voert extra zoetwater aan vanwege droogte

13 juli 2022

Op dit moment is er nog voldoende watertoevoer.

Nieuwsberichten met als thema droogte:

2022

De rol van het Hoogheemraadschap van Delfland

Als waterschap hebben we vier belangrijke taken:

  1. Droge voeten - Stevige dijken maken leven onder zeeniveau veilig. Om overstromingen te voorkomen, onderhouden we de dijken, duinen en kades. Ze worden versterkt wanneer dit nodig is en we houden in de gaten of ze veilig genoeg zijn.
  2. Voldoende water - Meer dan helft van het gebied ligt onder zeeniveau. Als er veel regen valt moet het water weg uit ons gebied, anders kan het overlast veroorzaken. Bij droogte moet het water juist bewaard of aangevuld worden. Met een netwerk van kanalen, sloten en pompen zorgen we dat het gebied leefbaar blijft.
  3. Schoon water – Schoon, gezond en levend water is heel belangrijk voor de natuur, inwoners en ondernemers. Delfland beschermt de kwaliteit van het water en verbetert deze.
  4. Het zuiveren van water – Een persoon spoelt iedere dag ongeveer 130 liter gebruikt (kraan-)water weg naar het riool. Daarin zitten bijvoorbeeld nog resten van zeep, plas, poep, wc-papier en vet. De vier afvalwaterzuiveringen van Delfland maken dit rioolwater schoon.

Samen met partners bekijken we hoe we onze leefomgeving Klimaatkrachtig kunnen inrichten.

Met welke uitdagingen we te maken hebben tijdens droogte lees je hier:  Wij en Water/Droogte als uitdaging.

Uitdagingen in het gebied van Delfland

Het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat uit verschillende soorten landschappen. Er zijn grote steden, veel glastuinbouw, een lange kuststreek en veenweidelandschap.

In dit gebied zijn er zes grote uitdagingen die invloed hebben op het beheer van het water:

kaart gebieden delfland