Begroting 2024: Waterketen


Ons doel: Doelmatig en toekomstbestendig transport van afvalwater en het zuiveringsproces verbeteren.

Energie- en klimaatneutraal

Wij zijn samen met gemeenten en drinkwaterbedrijven onderdeel van een waterketen. Onze belangrijkste taak in die keten: het transporteren en zuiveren van het door gemeenten ingezamelde afvalwater van huishoudens en bedrijven in ons gebied. En, daarna, het verwerken van het slib dat bij het zuiveringsproces vrijkomt.

In 2024, en daarna, staat de toekomst van de waterketen centraal: die willen we energie- en klimaatneutraal maken. Wij willen rioolwater gebruiken als bron van grondstoffen, energie en zoet water. We werken aan het herbruikbaar maken van het schoongemaakte afvalwater. Op onze afvalwaterzuiveringen plaatsen we zonnepanelen en maken we groen gas uit het slib dat ontstaat tijdens het zuiveringsproces. Zo verbeteren wij de doelmatigheid, toekomstbestendigheid en duurzaamheid van ons transport- en zuiveringsproces.

Dit gaan we doen in 2024

  • We maken onze waterketen steeds meer energie- en klimaatneutraal.
  • We voeren klein en groot onderhoud uit aan onze zuiveringen, rioolgemalen en aan ons afvalwatertransportstelsel: dat doen we steeds meer risicogestuurd. Voor de afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen voeren instandhoudingsmaatregelen uit.
  • We bereiden een nieuwe toekomstbestendige zuivering voor ter vervanging van de huidige afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen.
  • Lees in de Begroting 2024 alles wat we gaan doen rondom ‘Waterketen’. Dat kan vanaf ‘3.4.2 Programmalijn: Waterketen’

Zuiveren van afvalwater