Tarieven 2024


Hoeveel belasting je moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of je huurder bent of huiseigenaar.

Tarief watersysteemheffing

  • Voor een huishouden: € 133,39
  • Voor een woning of bedrijf: 0,0241% van de WOZ-waarde van het pand
  • Voor landbouwgrond en overig ongebouwde grond: € 106,04 per hectare
  • Voor natuurgrond: € 4,53 per hectare

Tarief zuiveringsheffing

Welk bedrag inwoners betalen, hangt er van af of zij alleen of met meerdere mensen wonen.

Zuiveringsheffing wordt betaald per vervuilingseenheid. Een vervuilingseenheid is de hoeveelheid waarin de vervuiling van afvalwater wordt gemeten. Als je alleen woont, betaal je voor 1 vervuilingseenheid. Woon je met twee of meer mensen in een huis, dan betaal je voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

  • Eenpersoonshuishoudens betalen € 106,04.
  • Een huishouden dat uit twee of meer personen bestaat, betaalt € 318,12
  • Een bedrijf betaalt € 106,04 per vervuilingseenheid (v.e.). Het aantal v.e. hangt onder andere af van de grootte van het bedrijf en de aard van de lozingen.

Bekijk hier de flyer waterschapsbelasting 2024.

Ik ben een huurder

Als huurder betaal je een vast bedrag aan waterschapsbelasting. Voor het deel watersysteemheffing betaal je € 133,39 per huishouden. Voor het deel zuiveringsheffing betaal je € 106,04 per vervuilingseenheid. Als je alleen woont betaal je voor 1 vervuilingseenheid. Woon je met twee of meer mensen in een huis, dan betaal je voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

Voorbeeld 1
Je woont alleen in een huurwoning. Je betaalt: 1 x € 133,39 + 1 x € 106,04 = € 239,43.

Voorbeeld 2
Je woont met je partner en drie kinderen in een huurwoning. Je betaalt: 1 x € 133,39 + 3 x € 106,04 = € 451,51

Ik ben huiseigenaar en bewoner

Je heeft een koopwoning en gebruikt deze woning zelf. Je betaalt voor het deel watersysteemheffing een vast en een variabel deel. Je betaalt als gebruiker van de woning een vast bedrag van € 133,39. Daarnaast betaal je als huiseigenaar een variabel bedrag. Dit is 0,0241% van de WOZ-waarde van je woning. Voor het deel zuiveringsheffing betaal je € 106,04 per vervuilingseenheid. Als je alleen woont, betaal je voor 1 vervuilingseenheid. Woon je met twee of meer mensen in een huis, dan betaal je voor 3 vervuilingseenheden. Dit is in de wet vastgelegd.

Voorbeeld 1
Je woont alleen in je koopwoning van € 250.000. Je betaalt: 1 x € 133,39 + 0,0241% van € 250.000 + 1 x € 106,04 =
€ 299,68.

Voorbeeld 2
Je woont met je partner en drie kinderen in uw koopwoning van € 250.000. Je betaalt: 1 x € 133,39 + 0,0241% van € 250.000 + 3 x € 106,04 = € 511,76.

Ik ben huiseigenaar en verhuurder

Als eigenaar van een (of meer) woning(en) die je verhuurt, betaal je ook waterschapsbelasting. Je betaalt alleen voor het deel watersysteemheffing. Dit is een variabel bedrag en afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning(en). Je betaalt 0,0241% van de WOZ-waarde van de woning(en) aan waterschapsbelasting.

Tarieven voorgaande jaren

Tarieven waterschapsbelasting voorgaande jaren

Belastingsoort (bedragen * €1)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting  2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Watersysteembeheer
Tarief ingezetenen per huishouden 123,29 123,29 116,88

120,68

133,39
Tarief gebouwd in proc. economische waarde 0,0233% 0,0198% 0,0276% 0,0245% 0,0241%
Tarief ongebouwd per ha. 91,50 91,50 91,11 91,87 96,26
Tarief ongebouwd per ha. (wegen) 457,50 457,50 455,53 459,34 481,30
Tarief natuur per ha. 4,56 4,56 4,40 4,40 4,53
Tarief verontreinigingsheffing per v.e. 93,50 93,50 83,75 98,92 106,04
Zuiveringsbeheer
Tarief woningen en bedrijven per v.e. 93,50 93,50 83,75 98,92 106,04

Vraag over je rekening?

De Regionale Belastinggroep (RBG) stuurt namens ons de belastingaanslag. Vragen over je aanslag stel je bij de RBG. De RBG is  bereikbaar op werkdagen via telefoonnummer: 088 291 10 00.

Ga je verhuizen?

Vind antwoorden op je belastingvragen bij de RBG.

Tarieven 2023

Bekijk de tarieven van 2023.